Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr Dawid DRÓŻDŻ

Ewolucja i biologia aetozaurów (Pseudosuchia)CURRICULUM VITAEDane osobowe


Dawid Dróżdż
urodzony w Cieszynie, 1991 r.

Stopnie naukowe i członkostwa
 • 2016 – doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; opiekun naukowy dr hab. Tomasz Sulej
 • 2015 – magisterium z biologii; "Osteologia dłoni i przedramienia aetozaura z Krasiejowa";
  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2013-2015 – członek Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych, działającgo przy Wydziale Geologii UW
 • 2013 – licencjat z biologii; "Anatomia funkcjonalna osteodermy tekodontów"; Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2012-2013 – członek Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającego przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie
 • 2012-2013 – członek Koła Antropologów, działającego przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie

Konferencje naukowe

 • 2015 – XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Paleontologist; Opole; referat: "Manus of the aetosaur Stagonolepis olenkae from the lower Upper Triassic of Poland"
 • 2015 – Progressive Paleontology; Bristol; poster: "Manus of the aetosaur Stagonolepis olenkae from the early Late Triassic of Poland"

Prace terenowe/wyprawy
 • 2014 – organizacja i przeprowadzenie ekspedycji paleontologicznej studenckiego Koła Naukowego Biologii Ewoulucyjnej, działającego przy Wydziale Biologii UW, do Tejra, w pobliżu Medenine, w południowej Tunezji
 • 2013-2014 – prowadzenie wykopalisk palentologicznych IP PAN w Woźnikach na Śląsku
 • 2013 – udział w eskspedycji paleontologicznej IP PAN do Wiaźnik w Rosji
 • 2011-2016 – udział w wykopaliskach palentologicznych IP PAN na Śląsku: w Krasiejowie, Lisowicach, Porębie i Miedarach

Granty i projekty międzynarodowe
 • 2014 – badania w zespole polsko-tunezyjskim, w ramach projektu Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej "Środkowotriasowa fauna platformy saharyjskiej z Tunezji"; opracowanie materiałów zebranych podczas ekspedycji z 2014 roku

Działalność popularyzatorska
 • 2016, 2014 – aktywny udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie; obsługa stanowiska Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2015 – aktywny udział w pikniku National Geographic; obsługa stoiska promującego Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2014-2015 – organizacja stanowiska Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej, działajacego przy Wydziale Biologii UW, podczas Nocy Biologów i Święta UW

Inne
 • 2013-2015 – skarbnik w Kole Naukowym Biologii Ewoulcyjnej, działającym przy Wydziale Biologii UW
 • 2013 – współorganizacja uniwersyteckiej konferencji "Rzecz o istocie człowieczeństwa" na Uniwerstecie Jaggielońskim w Krakowie
 • 2013 – pomoc w organizacji VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, na Uniwersytecie Jaggielońskim w Krakowie
PublikacjeArtykuły

Abstrakty pokonferencyjne


Dróżdż, D. 2015. Manus of the aetosaur Stagonolepis olenkae from the lower Upper Triassic of Poland. XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Paleontologist, 8-12 lipca 2015, Opole, Polska

Dróżdż, D. 2015. Manus of the aetosaur Stagonolepis olenkae from the early Late Triassic of Poland. Progressive Paleontology, 9-11 kwietnia 2015, Bristol, Wielka Brytania

KontaktDawid Dróżdż

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: dawid.drozdz@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-869; pokój 107