Tematy seminariów - rok 2011


  • Czwartek, 19 maja 2011: godz. 10.15 (sala konferencyjna VI piętro)
    Dr Wiktor S. Tereszczenko (Instytut Paleontologii RAN, Moskwa), mgr Robert Bronowicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) i mgr Tomasz Singer (Stowarzyszenie Delta, Ostrowiec Świętokrzyski):

    Badania nad protoceratopsami (Protoceratopsidae, Dinosauria) z późnej kredy pustyni Gobi – współpraca polsko-rosyjska  •  Referaty wygłoszone w trakcie seminarium Zakładu Paleontologii Kręgowców
    w roku akademickim 2010/2011 Streszczenia [PDF]