Archiwum Polskiej Paleontologii

Instytut Paleontologii posiada największą w Polsce kolekcję książek o tematyce paleontologicznej. Wśród nich są klasyczne prace dotyczące paleontologii ziem polskich.Kolekcję gromadzono przez lata. Początkowo była to prywatna biblioteka Romana Kozłowskiego, założyciela Instytutu, którą przekazał Instytutowi.

Zbiory są obecnie digitalizowane. Właściciele praw autorskich niektórych prac są trudni do zlokalizowania, dlatego też uprzejmie prosimy osoby, których prawa autorskie nie zostały uwzględnione, by zgłaszały swoje zastrzeżenia do Instytutu.

Wgląd w oryginały udostępnionych poniżej prac, lub PDFy o wysokiej rozdzielczości, jest możliwy za pośrednictwem bibliotekarza.

Lista autorów:
Alojzy Alth (1819-1886)
Georg Karl Berendt (1790-1850)
Ludwig H. Bojanus (1776-1827)
Władysław Dybowski (1839-1910)
Karol Edward Eichwald (1795-1876)
Wilhelm de Salomon Friedberg (1873-1941)
Georg Gürich (1859-1938)
Franciszek Hirszberg (1863-1933)
Jakob Theodor Klein (1685-1759)
Georg Gottlieb Pusch (1790-1846)
Marian Raciborski (1863-1917)
Ferdinand Roemer (1818-1891)
Bronisław Rydzewski (1884-1945)
Józef Siemiradzki (1858-1933)
Dmitrij N. Sobolev (1872-1949)
Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939)
Tadeusz Wiśniowski (1865-1933)
Stanisław Zaręczny (1848-1909)
Ludwik Zejszner (1805-1871)
Jan Zerndt (1894-1945)


Alojzy Alth
Uwagi nad tarczami ryb rodzaju Pteraspis i Scaphaspis z warstw paleozoicznych galicyjskiego Podola
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności 11, 160-185. Kraków, 1884.
[tekst z planszą] 
   


Alojzy Alth
Uber die palaozoischen Gebilde Podoliens und deren Versteinerungen
Abhandlungen der K.K. Geologischen Reichsanstalt 7, 1-78. Wien, 1874.

[tekst] [plansze]
Alojzy Alth
Wapień niżniowski i jego skamieliny
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 6, 1-160. Kraków, 1881.

[tekst] [plansze] 
Georg Karl Berendt
Die Insekten im Bernstein. Ein Beitrag zur Thiergeschichte der Vorwelt
Ein Beitrag zur Thiergeschichte der Vorwelt. Danzig, 1829.
[tekst]


 
Ludwig H. Bojanus
De Uro Nostrate  Eiusque Sceleto Commentatio
Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosum 13, 411-478. Bonnae, 1827.
(zdigitalizowano w Smithsonian Institution Libraries)
                       [tekst z planszami]
  
Władysław Dybowski
Monographie der Zoantharia sclerodermata rugosa aus der Silurformation Esthlands, Nord-Livlands Und der Insel Gotland, nebst einer Synopsis aller paläozoischen Gattungen dieser Abtheilung und einer Synonimik der dazu gehörigen bereits bekannten Arten
Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Ser.1,Bd.5, 257-532. Dorpat 1874.
                        [tekst z planszami]

 
Władysław Dybowski
Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation
St. Petersburg, 1877.
 
[tekst z planszami]    
Karol Edward Eichwald
De Pecorum et Pachydermorum reliquiis fossilibus in Lithuania, Volhynia et Podolia repertis commentatio
Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosum 17, 675-760. Halle, 1835.
                       [tekst z planszami] 
 
Karol Edward Eichwald
Fossile Wirbeltiere in Russisch Polen
Jahrbuch fur Mineralogie, Geognosie Geologie und Petrefaktenkunde 3, 354-356. Heidelberg, 1832.
[tekst] Karol Edward Eichwald
Kurze Notizen uber einige vorweltliche Thiere der Polonisch-Russischen Provinzen
Isis von Oken 27, 681-686. Jena-Leipzig, 1834.
[tekst] 
Karol Edward Eichwald
Einige Berichtigungen der von Push bestimmten Schaltiere des Volhynisch-podolischen Tertiarbeckens
Bulletin Scientifique Académie Impériale des Sciences de Saint Petersbourg 6, 1-25. St. Petersbourg-Leipzig, 1840.
[tekst]Wilhelm Friedberg
Mięczaki mioceńskie ziem polskich (Mollusca miocaenica Poloniae). Część II. Małże. Zeszyt 1
Kraków, 1934.
[tekst z planszami]
 


Wilhelm Friedberg
Mięczaki mioceńskie ziem polskich (Mollusca miocaenica Poloniae). Część II. Małże. Zeszyt 2
Kraków, 1936.
[tekst z planszami]Wilhelm Friedberg
Nowe skamieliny miocenu ziem polskich
Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie 11, 1-39.
Lwów, 1907.
[tekst z planszami]Georg Gürich
Das Palaeozoicum im polnischen Mittelgebirge
Zapiski Imeratorskago St.-Peterburgskago Mineralogiceskago Obscestva.
Ser. 2, Bd. 32

St. Petersburg, 1896.
[tekst z planszami]
 

 
Franciszek Hirszberg
O kręgach Ichtyosaurów i Plesiosaurów z kimerydu i portlandu okolic Tomaszowa Rawskiego. Sur quelques vertebres des Ichtyosauriens et des Plesiosauriens du Kimmeridgien et du Portlandien des environs de Tomaszów Rawski (sur la Pilica)
Prace PIG 1, 199-236. Warszawa, 1924.
[tekst z planszami]


 
Jakob Theodor Klein
Specimen descriptionis Petrefactorum Gedanensium cum syllabo tabularum. Probe einer Beschreibung und Abbildung der in der Danziger and umliegenden Gegend befindlichen Versteinerungen
Probe einer Beschreibung und Abbildung der in der Danziger and umliegenden Gegend befindlichen Versteinerungen. Nurnberg, 1770.
[tekst z planszami]


 
Georg Gottlieb Push
Polens Palaontologie oder Abbildung und Beschreibung der vorzuglichsten und der noch unbeschriebenen Petrefakten aus den Gebirgsformationen in Polen, Volhynien und den Karpathen nebst einigen allgemeinen Beitragen zur Petrefaktenkunde und einem Versuch zur Vervollstandigung der Geschichte des Europaischen Auer-Ochsen
Stuttgart, 1837.
[tekst] [plansze]


 
Marian Raciborski
Flora kopalna ogniotrwałych glinek krakowskich. Część I, Rodniowce (Archaeogoniatae). Pamiętnik Akademii Umiejętności, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 18, 143-243. Kraków, 1894.
[tekst z planszami]

  
Ferdinand Roemer
Geologie von Oberschlesien.
Eine Erläuterung zu von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen. Breslau, 1870.
[tekst] [plansze] [mapy i profile]

 
Bronisław Rydzewski
Flora węglowa Polski. I. Lepidodendrony. Flore houillere de la Pologne. I. Genre Lepidodendron.
Paleontologia Ziem Polskich 2, 1-46. Warszawa, 1919.
[tekst z planszami]

  
Bronisław Rydzewski
Próba charakterystyki paleobotanicznej Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego. Essai d’une caracteristique paleobotanique du Bassin Houiller de Dąbrowa en Pologne
Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 8, 1-49. Warszawa, 1915.
[tekst z planszami]

 
Józef Siemiradzki
Gąbczaki jurajskie ziem polskich
Paleontologia Ziem Polskich 1, 1-50. Warszawa, 1913.

[tekst] [plansze]

 
Józef Siemiradzki
Monografia warstw paleozoicznych Podola
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 39, 87-196. Kraków, 1906.

[tekst] [plansze]Józef Siemiradzki
O faunie kopalnej warstw brunatnego jura w Popielanach na Żmudzi
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 17, 114-127. Kraków, 1890.
[tekst]


 
Józef Siemiradzki
O mięczakach głowonogich brunatnego jura w Popielanach na Żmudzi
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 17, 46-72. Kraków, 1890.
[tekst z planszami] 


   
Józef Siemiradzki
Podręcznik paleontologji do użytku szkół akademickich.
Część 1, Paleozoologija

Warszawa, 1925
[tekst] [plansze]


 
Józef Siemiradzki
Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w gubernii lubelskiej
Pamiętnik Fizyjograficzny 6, 55-80. Warszawa, 1886.

[tekst z planszami]Dmitrij N. Sobolev
[cz. 1] Devonskia otlozenia profila Gregorzevice - skaly - Vlohi.
Izvestiâ Varšavskogo Politehničeskogo Instituta Imperatora Nikolaâ II. Varsava: 1903, Vypusk 2: s. 1-80. [tekst]
[cz. 2] Devonskia otlozenia profila Gregorzevice -Skaly - Vlohi.
Izvestiâ Varšavskogo Politehničeskogo Instituta Imperatora Nikolaâ II . Varsava: 1904, Vypusk 2: s. 81-107, z tablicami [tabela, 9 tablic, profil] (okoncanie). [tekst z planszami]

Źródło: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Vyp. 2/ 1903
Vyp. 2/ 1904Dmitrij N. Sobolev
Fauna drevnejsih srednedevonskih otlozenij Carstva Polskogo
Protokoly Zasedanii i Trudy Obscestva Estestvoispytatelei pri Imperatorskom Varsavskom Universitete 11, 1-7.Warszawa, 1901.

[tekst z planszami]Dmitrij N. Sobolev
O verhnem neodevone Lagova
Izvestija Varsavskogo Politehniceskogo Instituta 3, 1-20. Warszawa, 1912.

[tekst z planszami]Dmitrij N. Sobolev
Putevoditel dla geologiceskoj ekskursii v Kelecko-Sandomirskij kraz
Izvestija Varsavskogo Politehniceskogo Instituta 1, 1-50. Warszawa, 1911.

[tekst z planszami]
 


Dmitrij N. Sobolev
Srednij dewon Kelecko-Sandomirskago kraza.
Materialy dla Geologii Rossii 24. St. Petersburg, 1909.

[tekst z planszami]


Wawrzyniec Teisseyre
Studya paleontologiczne, I. Proplanulites novum genus. Rzecz o faunie ammonitowej krakowskich oolitów
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 14, 75-100. Kraków, 1888.
[tekst z planszami]Tadeusz Wiśniowski
Mikrofauna iłów ornatowych okolicy Krakowa. Część 1. Otwornice górnego keloweju w Grojcu
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 17, 181-242. Kraków, 1890.
[tekst z planszami]Tadeusz Wiśniowski
O faunie łupków spaskich i wieku piaskowca bryłowego
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III. Dział B Nauki Biologiczne 6, 315-344. Kraków, 1906.
[tekst z planszami]Stanisław Zaręczny
Dodatek do fauny warstw tytońskich w Rogoźniku i Maruszynie

Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 10, 186-216. Kraków, 1876.

[tekst z planszami]Stanisław Zaręczny
O średniem ogniwie warstw cenomańskich w Galicyi wschodniej 
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 8, 99-183. Kraków, 1874.

[tekst z planszami]Ludwik Zejszner
Nowe lub niedokładnie opisane gatunki skamieniałości tatrowych
Warszawa, 1846.
(zdigitalizowano w Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology)
[tekst z planszami]Ludwik Zejszner
Paleontologia polska. Opis zoologiczny, botaniczny i geologiczny wszystkich zwierząt i roślin skamieniałych polskich do poznania warstw ziemi służący wraz z wizerunkami wszystkich gatunków rysowanemi z natury
Warszawa, 1846
[tekst] [plansze]

Jan Zerndt
Les Megaspores du Bassin Houiller Polonais Iere partie
Les couches anticlinales IIeme partie. Le groupe marginal

Kraków, 1934.
Część I [tekst] [plansze]    Część II [tekst] [plansze]