mgr Marek DEC

doktorant w Zakładzie Paleobiologii Ewolucyjnej w latach 2010-2014Tematyka badawcza:
Wczesne kręgowce, ewolucja bezszczękowców

Stopnie naukowe:

2010 - 2014 doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa; Paleozoiczne bezszczękowce z Polski; opiekun naukowy prof. dr hab.Magdalena Borsuk-Białynicka
2010  magister paleontologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski (temat: Ryby kostnoszkieletowe z dolnodewońskich piaskowców plakodermowych)
Przewód doktorski:
temat: The Silurian and Devonian Heterostraci (Agnatha) from Poland
promotor: prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka
otwarcie: 25 czerwca 2014

Publikacje oryginalne:
Mazurek, D., Dec, M., and Łukowiak, M. 2015. A new echinocaridid phyllocaridan from the Lower Devonian of central-eastern Poland. Journal of Crustacean Biology, 35 (6): 785–788. [text - journal site]
Szrek, P., Dec, M., and G. Niedźwiedzki. 2015. The first placoderm fish from the Lower Devonian of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology 35(3): e930471. [text - journal site]

Abstrakty:

Szrek, P., Salwa, S., Niedźwiedzki, G., Dec, M., Ahlber, P.E. & Uchman, A. 2015. Fish faces – an exceptional trace fossil assemblage from the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains, Poland. 13th International symposium on Early and Lower Vertebrates; Melbourne, Australia August 3rd-7th, 2015, Melbourne, Australia: 30.
Skrzycka R., Skrzycki P., Dec, M. 2013. First record of polish Late Triassic coelocanth from non-marine sediments. 6th International Meeting on Mesozoic Fishes. Diversification and Diversity Patterns. Vienna, Austria: 60.
Szrek P., Niedźwiedzki G. & Dec, M. 2012. The Lower Devonian marginal-marine ecosystems of the Holy Cross Mountains, Poland – new discoveries and observations. Konferencja: European Geosciences Union General Asembly 2012, Wiedeń, 22-27 kwiecień.

Artykuły popularnonaukowe:
M. Dec  2011. Ryby mięśniopłetwe we wczesnym dewonie Gór Świętokrzyskich. Ewolucja, 4: 52-56.
P. Szrek, M. Dec, A. Jaszczuk, C. Krawczyński, D. Nast, G. Niedźwiedzki 2010. Complex history of studies of Devonian vertebrates in Poland. Przegląd Geologiczny, 58: 495-498.

Kontakt:
Marek Dec

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: mdec@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-880; pokój 137