dr Grzegorz SADLOK

doktorant w Zakładzie Paleobiologii Środowiskowej w latach 2008-2012


Tematyka badawcza: Górnokambryjskie skamieniałości śladowe

Stopnie naukowe:
2005 licencjat z Geologii, Uniwersytet Śląski; Origin of Birds: theropods-birds relationship
2007 magisterium z geologii, Uniwersytet Śląski; Paleoecology of Lower Triassic trace fossils from eolian settings in Holy Cross Mountains
2008 - 2012 doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa; opiekun naukowy: doc. dr Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN; temat: Shallow marine Upper Cambrian trace fossils and their paleobiologic significance
2014 doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
Przewód doktorski:
temat: Skamieniałości śladowe z górnego kambru Wiśniówki Wielkiej w Górach Świętokrzyskich i ich znaczenie paleobiologiczne
promotor: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 8 grudnia 2010
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 10 grudnia 2014
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 8 stycznia 2015.

Publikacje oryginalne:
Sadlok, G. and Bujok A. 2008a. Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami lacertoidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają różnice biotaksonomiczne twórców? Przegląd Geologiczny 56: 1005–1010. [in Polish with English abstract]
Sadlok, G., 2008b. Ślad Diplopodichnus biformis Brady, 1947 ze środkowego triasu (Jaworzno, Górny Śląsk)-potencjalny wskaźnik warunków subaeralnych? Przegląd Geologiczny 56: 964–966. [in Polish]
Budziszewska-Karwowska, E., Bujok, A., and Sadlok, G., 2010. Bite Marks on an Upper Triassic Dicynodontid Tibia From Zawiercie, Krakow-Czestochowa Upland, Southern Poland. Palaios 25: 415–421. [text]
Sadlok, G. and Machalski, M., 2010. The trace fossil Rusophycus versans from the Furongian (Upper Cambrian) of central Poland – an example of behavioural convergence amongst arthropods. Acta Geologica Polonica 60: 119–123.
Sadlok, G., 2010. Trace fossil Cruziana tenella from the Furongian (Upper Cambrian) deposits of Poland. Acta Geologica Polonica 60: 349–355.
Sadlok, G., 2011. Wstępne dane o tropach stawonogów z furongu (górnego kambru) Wiśniówki Wielkiej (Góry Świętokrzyskie) i ich tafonomii. Przegląd Geologiczny 59: 82–90. [in Polish]
Sadlok, G. 2014. New data on the trace fossil, Cruziana semiplicata (Furongian, Wiśniówka Sandstone Formation, Poland): origin, ethology and producer. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 35–50.
Sadlok, G. 2013. Compaction-related style of Rusophycus preservation from Furongian (Upper Cambrian) of Holy Cross Mountains (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 317–327

Abstrakty i inne:
Bujok, A. and Sadlok G. 2008. Trace fossils from alluvial crevasse splay and eolian interdune pond environ- ment of Buntsandstein, Lower Triassic, Holy Cross Mts, Poland-comparison. In: A. Uchman (ed.), Abstract Book and The Intra-Congress Field Trip Guidebook. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – Sptember 8, 2008, Polish Geological Institute, Cracow, Poland, 24–25.
Bujok, A., Sadlok, G., Pieńkowski, G., and Niedźwiedzki, G., 2008. Stop 4 – Baranów, LowerTriassic, Upper Spathian. In: G. Pieńkowski i A. Uchman (eds.), Ichnological sites of Poland: The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook, Polish Geological Institute, Warszawa, 54–59.
Machalski, M. and Sadlok, G., 2008. Rusophycus versans from the Upper Cambrian at Wiśniówka (Holy Cross Mts., Central Poland) – Another analogy linking trilobite and notostracan trace fossils. In: A. Uchman (ed.), Abstract Book and The Intra-Congress Field Trip Guidebook. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29–September 8, 2008, Polish Geological Institute, Warszawa, 73.
Sadlok, G., Bujok, A., Pieńkowski, G., Uchman, A., and Niedźwiedzki, 2008. Stop 5 – Sosnowica, Lower Triassic, Induan. In: G. Pieńkowski i A. Uchman (ed.), Ichnological sites of Poland: The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook, Polish Geological Institute, Warszawa, 60–65.
Sadlok, G., Bujok, A., i Budziszewska-Karwowska, E., 2010. Ewolucja pióra – wystawa stała Muzeum WNoZ UŚ. Sosnowiec.te.