Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Magdalena BORSUK-BIAŁYNICKA
paleontologia ssaków (owadożerne, nosorożce), dinozaury z grupy Sauropoda i jaszczurki z górnej kredy pustyni Gobi, zespół małych kręgowców z triasowych utworów krasowych płd Polski


CURRICULUM VITAEDane osobowe


Magdalena Borsuk-Białynicka
urodzona 29 stycznia 1940 w Warszawie


Tytuły

 • 2001 tytuł profesora nauk biologicznych
 • 1982 stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie paleontologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1971 stopień doktora nauk przyrodniczych, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1961 stopień magistra paleontologii Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

 • 1976 - 2014 Instytut Paleobiologii PAN (od 1976 adiunkt, 1984 docent, 2001 profesor), 2005 - 2011 kierownika Zakładu Paleontologii Kregowców, od 1984 członek Rady Naukowej
 • 1962-1976 Zakład Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego (asystent, st. asystent, adiunkt)

Nagrody i stypendia
 • 2009 wyróżnienie Wydziału Nauk Biologicznych PAN za współautorstwo i współredakcję monografii naukowej "An Early Triassic vertebrate assemblage from karst deposits at Czatkowice, Poland"; Palaeontologia Polonica 299, 6
 • 1998 stypendium  Deutsche Forschungsgemeinschaft  (Badania jaszczurek w Zoologisches Institut und Museum Alexander Koenig i Senckenberg Museum)
 • 1982 nagroda sekretarza naukowego PAN za pracę „ Anguimorphans and related  lizards”; Palaeontologia Polonica 46
 • 1974 nagroda Wydziału Nauk Biologicznych PAN za pracę „Studies on the Pleistocene rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1807)"; Palaeontologia Polonica 29

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych/prace terenowe
 • 2009 konferencja paleontologiczna Kręgowce kopalne – morfologia, systematyka, ewolucja.  3-5 grudzień 2009, Wrocław; wykład plenarny: „Perspektywy polskiej paleontologii kręgowców w początkach XXI wieku”  
 • 1991 sympozjum Mesosoic Terrestrial Ecosystems and Biota, Oslo; przewodnictwo sesji, referat
 • 1993 i 1997 University College w Londynie w ramach British-Polish Joint Research Programme – badania porównawcze materiałów krasowych
 • 1985 Meeting of the Societas Herpetologica Europea, Praga; referat
 • 1983 Symposium of Vertebrate Morphology, Gissen; referat
 • 1981 sympozjum Mesosoic Terrestrial Ecosystems and Biota, Jadwisin; referat, prace terenowe
 • 1964 udział w Polsko-Mongolskiej Ekspedycji Paleontologicznej na Pustynię Gobi
 • 1975-76 Góry Świętokrzyskie: poszukiwania ryb dewońskich w profilu Świtomarz Śniadka, prace terenowe
 • 1968/69 dwumiesięczny pobyt w Paleontologicznym Instytucie RAM w Moskwie i Zoologicznym Instytucie RAM w Petersburgu – osteologia nosorożca włochatego

Granty i projekty międzynarodowe

 • 2000 – 2003 Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych (nr 6 P04D 07219): Powstanie i najwcześniejsza ewolucja Archosauriformes na podstawie dokumentacji paleontologicznej z terenu Polski
 • 1996 – 1998 Grant w ramach brytyjsko-polskiego programu współpracy naukowej (współpraca British Council i KBN): Fauna małych czworonogów  z utworów krasowych wieku triasowego  Polski


Ustanowione taksony

 • Bainguis, Cherminotus, Globaura, Eoxanta Gobiderma, Gobekko, Proplatynotia, Parviderma, Paravaranus, Sanivides, Opisthocoelicaudia
 • w kooperacji: Czatkobatrachus, Czatkowiella, Igua, Priscagama, Pleurodontagama (Priscagaminae), Osmolskina, Procolina, Sophineta

Praca redakcyjna
 • 2009 współredaktor Palaeontologia Polonica vol. 65
 • 1990 – 1997 zastępca Redaktora Palaeontologia Polonica

Nauczanie
 • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:
  • 1993 – 1996 wykład wstęp do paleontologii kręgowców dla studentów I roku
  • 1997 – 1998 wykład + ćwiczenia z paleontologii kregowców dla studentów IV i V roku
  • 1986 – 1991 wykład z fauny kręgowców czwartorzędu
  • 1964 – 1975 wykłady (11 semestrów) z paleontologii kręgowców, anatomii porównawczej, zoologii z zoogeografią oraz ćwiczenia kursowe z paleozoologii bezkręgowców, paleontologii kręgowców z anatomia porównawczą i z fauny czwartorzędu. 
 • Wydział Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 1990, 1992,1994, 1996, 1998 wykłady monograficzne (5 semestrów) z paleontologii kręgowców dla studentów IV i V roku
 • 2010/2011 i 2011/2012 Seminarium z Paleontologii Kręgowców dla doktorantów Studium GEOBIOS [Streszczenia 2010/2011] [Streszczenia 2011/2012], opieka nad doktorantami w zakresie paleontologii kregowców
 • Promotorstwo 6 prac magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Śląskim
 • Recenzje 6 rozpraw doktorskich (Uniwersytet Warszawski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski)
 • 3 recenzje habilitacyjne w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie

Doktoranci


Zainteresowania
  Różne aspekty biomechaniki szkieletu kręgowców lądowych:

 • funkcja swoistej (opistocelicznej) budowy ogona u przedstawiciela Sauropoda (1977)
 • rola metakinetyzmu dla funkcjonowania czaszki jaszczurek (1985)
 • rozwój uzębienia permanentnego w niektórych grupach jaszczurek (1996)
 • rola położenia stawu krzyżowo biodrowego u małych gadów w rozwoju dwunożności z jednej strony, a utraty kończyn z drugiej (2008)
 • sens adaptacyjny ewolucji V kości śródstopia w filogenezie nowoczesnych grup gadów diapsydowych (2018)

PublikacjeArtykuły naukowe

Borsuk-Białynicka, M.
1968. Allacerops turgaica minor Belayeva, 1954 (Rhinocerotidae) from the Oligocen of Ulan ganga (Western Gobi Desert). In: Kielan-Jaworowska, Z. Results of the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions. Palaeontologia Polonica 19: 153-159.

Młynarski, M. and Borsuk-Białynicka, M. 1968. The first finding of Tretosternon aff. punctatum. Prace Muzeum Ziemi 12: 217-221.

Borsuk-Białynicka, M. 1969. Lower Pliocene Rhinoceroses from Altan Teli (Western Mongolia). In: Kielan-Jaworowska, Z. Results of the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions. Palaeontologia Polonica 21: 73-92.

Borsuk-Białynicka, M. and Wysoczański-Minkowicz, T. 1969. Mammuthus trogontherii from Rzochów. – Bulletin de l’Academie de Science. Geologie et Geographie 17: 145-147.

Borsuk-Białynicka, M. and Jakubowski, G. 1972. The skull of Dicerorhinus merckii (jager) from Warsaw. Prace Muzeum Ziemi 20: 187-199.

Borsuk-Białynicka, M. 1973. Studies on the pleistocene rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blimenbach, 1807). Palaeontologia Polonica 37: 5-97.

Borsuk-Białynicka, M. 1977. A new camarasaurid sauropod Opisthocoelicaudia skarzynskii gen.n. sp.n. from the Upper Creataceous of Mongolia. In Kielan-Jaworowska, Z. Results of the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions. Palaeontologia Polonica 37: 5-64.

Borsuk-Białynicka, M. 1978. Eopelobates leptocolaptus sp.n. the first Cretaceous pelobatid frog from Asia. In Kielan-Jaworowska, Z. Results of the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions . Palaeontologia Polonica 38: 57-63.

Borsuk-Białynicka, M. 1983. The early phylogeny of Anguimorpha as implicated by craniological data. Acta Palaeontologica Polonica 28.

Borsuk-Białynicka, M. 1984. Anguimorphans and related lizards from the late Creatceous of the Gobi Desert, Mongolia. Palaeontologia Polonica 46: 1-105 .

Borsuk-Białynicka, M. and Moody, S.M. 1984. Priscagaminae a new subfamily of the Agamidae (Sauria) from the Late Cretaceous of the Gobi Desert. Acta Palaeontologica Polonica 29: 51-81.

Borsuk-Białynicka, M. 1985. Carolinidae a new family of xenosaurid-like lizards from the Upper Cretaceous of Mongolia. Acta Palaeontologica Polonica 30: 151-176.

Borsuk-Białynicka, M. 1988 Globaura venusta gen. et sp. n. and Eoxanta lacertifrons gen. et sp. n. non-teiid lacertotids from the Late Cretaceous of Mongolia . Acta Palaeontologica Polonica 33; 211-248.

Borsuk-Białynicka, M. 1988. New remains of Archaeoceti from the Paleogene of Antarctica. Polish Polar Research. 9: 437-445.

Borsuk-Białynicka, M. 1990. Gobekko cretacicus gen. et sp. n. a new gekkonid lizard from the Cretaceous of the Gobi Desert. Acta Palaeontologica Polonica 35: 67-76.

Borsuk-Białynicka, M. and Alifanow, W.R. 1991. First Asiatic „iguanid” lizards in the Late Cretaceous of Mongolia. Acta Palaeontologica Polonica 36: 325-342.

Borsuk-Białynicka, M. 1996. The late Cretaceous Pleurodontagama and the origin of tooth permanency in Lepidosauria. Acta Palaeontologica Polonica 41: 231-252.

Evans, S.E. & Borsuk-Białynicka, M. 1998. A stem-group frog from the early Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 43, 4, 573-580.

Borsuk-Białynicka, M., Cook, E., Evans, S.E., Maryañska, T. 1999. A microvertebrate assamblage from the Early Triassic of Poland. - Acta Palaeontologica Polonica, 44, 2, 167-188.

Borsuk-Białynicka, M., Lubka, M. Boehme, W. A 1999. A lizard from Baltic amber (Eocene) and the ancestry of the crown group lacertids. - Acta Palaeontologica Polonica, 44, 4, 349-382.

Borsuk-Białynicka, M. and Evans, S.E. 2002. The scapulocoracoid of an Early Triassic stem-frog from Poland Acta Palaeontologica Polonica 47: 79-96.

Borsuk-Białynicka, M., Maryańska, T., Shishkin, M.A. 2003. New data on the age of the bone breccia from the locality Czatkowice 1 (Cracow Upland, Poland). Acta Palaeontologica Polonica 48: 153-155.

Borsuk-Białynicka, M. and Evans, S.E. 2003. A basal archosauriform from the Early Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 48: 649-652.

Borsuk-Białynicka, M. 2008. Evolution of the iliosacral joint in diapsid phylogeny. Neues Jahrbuch Für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 249, 297-311.

Borsuk-Białynicka, M. and Lubka, M. 2009. Procolophonids from the Early Triassic of Poland. Palaeontologia Polonica 65, 107-144.

Borsuk-Białynicka, M. and Evans, S.E. 2009. A new long-necked reptile (Diapsida: Archosauromorpha) from the Early Triassic of Poland. Palaeontologia Polonica 65, 203-234.

Borsuk-Białynicka, M. and Evans, S.E. 2009. Cranial and mandibular osteology of the early Triassic archosauriform Osmolskina czatkowicensis from Poland. Palaeontologia Polonica 65, 235-282.

Borsuk-Białynicka, M. and Sennikov, A. G. 2009. Archosauriform postcranial remains from the Early Triassic karst deposits of Southern Poland. Palaeontologica Polonica 65, 283-326.

Evans, S.E and Borsuk-Białynicka, M. 2009. A small lepidosauromorph reptile from the Lower Triassic of Poland Palaeontolgia Polonica 65, 179-202.

Evans, S.E and Borsuk-Białynicka, M. 2009. The Early Triassic stem-frog Czatkobatrachus from Poland. Palaeontolgia Polonica 65.

Borsuk-Białynicka, M. 2018. Diversity of diapsid fifth metatarsals from the Lower Triasic karst deposits of Czatkowice, southern Poland – functional and phylogenetic implications. Acta Palaeontologica Polonica 63, 3, 417- 434.


Doniesienia konferencyjne

Borsuk-Białynicka, M. 1983. Comments on the kinetics of lizard skull. In: Duncker, H.-R. and Fleischer, G. (eds.) Forshritte der Zoologie 30. Vertebrate Morphology. Gustav Fischer Verlag Stuttgart, New York, 135-137.

Borsuk-Białynicka, M. 1985. On the diagnosis of the Xenosauridae (Anguimorpha) In: Rocek, Z (ed.) Studies in Herpetology, Prague pp 213-218.

Borsuk-Białynicka, M. 1991. Questions and controversies about Saurian Phylegeny. Mongolian Perspective. In: Kielan-Jaworowska, Z., Heinth, N. and Nakrem, H.A. (eds. ) Fifth Symposium on Mesosoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Contributions from the Paleontological Museum University of Oslo 364: 9-10.

Evans, S.E. & Borsuk-Białynicka, M. 1998. A new small vertebrate assemblage from the Early Triassic of Poland - new data on the origin and evolution of lissamphiibians and lepidosauromorphs. - Asian Herpetological Congress, Kazakstan, August 1998.

Borsuk-Białynicka, M. and Evans, S.E. 2003. A basal archosauriform from the Early Triassic of Poland. Abstracts of papers and posters with program, 1st EAVP Meeting, Basel, Switzerland, 15–19 July 2003.


Inne

Borsuk-Białynicka, M. 1991. Creatceous lizard occurences in Mongolia. Cretaceous Research 12: 607-608

Borsuk-Białynicka, M. and Maryańska, T. Halszka Osmólska (1930-2008) In Memoriam. Acta Palaeontologica Polonica 53, 2, 206.cp.


Recenzje drukowane

1992. Weishampel, D.B., Dodson, P. Osmólska, H. (red.) 1990. The Dinosauria. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford. - Acta Palaeontologica Polonica 36,4, 392.

1994. Radwañska, U. 1992. Fish otoliths in the Middle Miocene (badenian) deposits of southern Poland - Acta Geologica Polonica. 42, 1-328. - Acta Palaeontologica Polonica 39,2, 180.

1994. Stefaniak, K. Natural endocranial cast of a delphinid (Cetacea, Delphinidae) from the Piczw limestones (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). - Acta Geologica Polonica 43, 115-119. - Acta Palaeontologica Polonica 39 (4) 392.

1997. Nadachowski A. & L. Werdelin. L. eds. 1996. Neogene and Quaternary mammals of the Palaearctic. Papers in mammal paleontology honoring Kazimierz Kowalski. - Acta Theriologica 42, 109-110. 1998. Bjerring, C.

1997. The question of the Eotriassic tetrapod genus Wetlugasaurus in Greenland and thoughts on the fossa coniformis entopterygoidea. - Meddelelser om Gronland, Geoscience 34, 1-25. - Acta Palaeontologica Polonica 43, 547-548.

2002. Weitschat W. and Wichard W. 2002 Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. Munchen Genmany 256 pp Acta Palaeontologica Polonica 47 (3) 420.

2003. Pierre-Olivier Antoine. 2002. Phylogenie et evolution des Elasmotheriina (Mammalia, Rhinicerotidae). Memoires du Museum national d’Histoire naturelle 188. Publications Scientifiques du Museum Paris, 359 pages - Acta Palaeontologica Polonica 48 (2).

2005. Ansuya Chinsamy-Turan 2005. The microstructure of dinosaur bone. Deciphering Biology with fine-scale techniques. X + 195 pp. The John Hopkins University Press, Baltimore and London. - Acta Palaeontologica Polonica 50 (4).


Artykuły popularno-naukowe

Borsuk-Białynicka, M. 1966 O nosorożcach plejstoceńskich. Przegląd Zoologiczny 10: 131-146.

Borsuk-Białynicka, M. 1986. Wystawa " Ewolucja na Lądach" na tle polskiego muzealnictwa przyrodniczego. Nauka Polska 1986,1-2, 235-241.

Borsuk-Białynicka, M. 1996. Sto Milionów Lat Ewolucji Lepidosauromorpha i Pochodzenie Jaszczurek. Kosmos 45, 4. 623-644.

Borsuk-Białynicka, M. Dinozaury w nauce polskiej. Ewolucja nr.3. 2008, 28-34

Borsuk-Białynicka, M. 2009 „Czatkobatrachus polonicus i ewolucja płazów nowożytnych”. Biuletyn Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. SeminariaReferaty wygłoszone w trakcie seminarium Zakładu Paleontologii Kręgowców
w roku akademickim 2010/2011 Streszczenia [DOC]

KontaktMagdalena Borsuk-Białynicka
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: borsuk.b@twarda.pan.pl