Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


mgr Michał CZERNIELEWSKI, doktorantGryzonie (Rodentia, Mammalia) z późnoplioceńskiego stanowiska Węże 2: systematyka, biogeografia i ekomorfologiaCURRICULUM VITAEDane osobowe


Michał Czernielewski

Stopnie naukowe
 • 2012–2016: studia licencjackie na kierunku archeologia; praca licencjacka „Łowiectwo wielkich ssaków w kulturze Clovis” obroniona w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016–2018: studia magisterskie na kierunku geologia; praca magisterska „Wewnątrzosobnicza zmienność izotopowa szkliwa zębów wybranych ssaków plejstoceńskich z Jaskini Perspektywicznej (Wyżyna Częstochowska)” obroniona na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2019: doktorant Szkoły Doktorskiej BioPlanet; opiekun naukowy: dr hab. Błażej Błażejowski

Członkostwa
 • 2013–2015: członek Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej przy Instytucie Archeologii UW

Udział w badaniach terenowych / praktyki / zatrudnienia
 • 2010: udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku neolitycznym w Łoniowej (woj. małopolskie)
 • 2013: udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku neolitycznym w Niedźwiedziówce (woj. pomorskie)
 • 2013: udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku mezolitycznym w Supraślu (woj. podlaskie)
 • 2014: udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku paleolitycznym w Jaskini Perspektywicznej (woj. małopolskie)
 • 2016: udział w wykopaliskach paleontologicznych na stanowisku triasowym w Miedarach
 • 2018: praktyki zawodowe w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
 • 2019: praca na stanowisku przewodnika w JuraParku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie
 • 2019: udział w wykopaliskach paleontologicznych na stanowisku triasowym w Krasiejowie

Konferencje naukowe

 • 2021: XVIII annual conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, online, 5th–9th July 2021
 • 2020: International conference dedicated to the 70th Birthday Anniversary of prof. Adam Nadachowski. Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe, Wrocław, Poland, 28th September 2020
PublikacjeArtykuły naukowe

Czernielewski M., 2023. Prospalax priscus jaw from the site of Węże 2 (southern Poland, Pliocene). Geologija 66: 247–255, doi: 10.5474/geologija.2023.011.

Czernielewski M., 2023. New data on the Sciuridae (Rodentia) from the Villafranchian site of Węże 2 in southern Poland. Geological Quarterly 67: 44, doi: 10.7306/gq.1714.

Czernielewski M. 2023. A new species of Hystrix (Rodentia: Hystricidae) from the Pliocene site of Węże 1 in southern Poland. Acta Geologica Polonica 73: 73–83.

Czernielewski M. 2022. Castoridae (Rodentia) from the Villafranchian site of Węże 2 in southern Poland. Geological Quarterly 66: 18, doi: 10.7306/gq.1650

Czernielewski M. 2021. Gliridae (Rodentia) from the Villafranchian site of Węże 2 in southern Poland. Geological Quarterly 65: 49, doi: 10.7306/gq.1618

Czernielewski M., Krajcarz M., Krajcarz M. T. 2020. Intra-individual variability of dental enamel δ13C and δ18O values in Late Pleistocene cave hyena and cave bear from Perspektywiczna Cave (southern Poland). Studia Quaternaria 37: 121–128, doi: 10.24425/sq.2020.133756.Abstrakty konferencyjne


Czernielewski M., Fostowicz-Frelik Ł. 2021. A new species of porcupine (Hystrix) from the late Pliocene of Poland and its paleobiogeographical implications [in:] Belvedere M., Díez Díaz V., Mecozzi B., Sardella R. (eds.) Abstract book of the XVIII annual conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, online, 5th – 9th July 2021. Palaeovertebrata 44: 64

Czernielewski M., Fostowicz-Frelik Ł. 2020. New data on glirids (Mammalia: Rodentia) from the Villafranchian of Poland [in:] Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (eds.) 2020. Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, 124 pp., p. 4KontaktMichał Czernielewski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: m.czernielewski[at]int.pl
pokój 147