Zakład Paleobiologii Środowiskowej


mgr Oksana MALCHYK, doktorantpaleontologia kredy, małże, łodziki


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Oksana Malchyk
urodzona Lwów, Ukraina, 1990 r.

Tytuły i nagrody
 • 2015 - doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych PAN, Warszawa;  Instytut Paleobiologii PAN, opiekun naukowy: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN. Temat: Łodziki kampanu i mastrychtu Polski oraz zachodniej Ukrainy na tle zmian środowiskowych u schyłku kredy;
 • 2014 - laureatka Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców i specjalistów
 • 2012 - magisterium z ekologii; Wydział Geologii; Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki. Temat pracy magisterskiej: Rekultywacja naruszonych ziem w strefach wpływu Jaworowskiego PGChP „Siarka” (Рекультивація порушених земель в зонах впливу Яворівського ДГХП „Сірка”);
 • 2011 - licencjat z ekologii; Wydział Geologii, Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

 • 2019 – XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od
  prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach",
  Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019 [poster i wystąpienie]
 • 2018 – 10th International Symposium “Cephalopods – Present and Past” Fes
  26th March – 3rd April 2018 [dwa postery]
 • 2017 - 8th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 September 2017, Wiedeń, Austria [poster i wystąpienie];
 • 2016 – 17 Czesko-Słowacko-Polska konferencja paleontologiczna, Kraków, Polska [poster];
 • 2015 – sesja towarzystwa naukowego imienia Tarasa Szewczenki, Lwów, Ukraina [wystąpienie];
 • 2014 – 5th International Students Geological Conference, Budapest, Hungary [poster];
 • 2013 – IV Ogólnoukrainska konferencja naukowa, “Aktualne problemy badań geologicznych na Ukrainie [wystąpienie];
 • 2012 – 3th International Students Geological Conference, Lviv, Ukraina [wystąpienie];
 • 2011 – IV Studencka Naukowo-Praktyczna Konferencja, “Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe”, Lwów, Ukraina [wystąpienie]

Publikacje


Artykuły naukowe

Machalski, M., Malchyk, O., 2019. Relative bathymetric position of opoka and chalk in the Late Cretaceous European Basin. Cretaceous Research 102, 30-36 [tekst]

Malchyk, O.
& Machalski, M. 2018. First record of Epicymatoceras vaelsense (Nautilida) from the Maastrichtian white chalk of northern Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 66: 229-235. [tekst]

Malchyk, O.
, Machalski, M., Waksmundzki, B. Duda, M. 2017. Shell ornament, systematic position and hatching size of Epicymatoceras vaelsense (Nautilida): New insights based on specimens in mould preservation from the Upper Cretaceous of Poland. Cretaceous Research 80 (2017): 1-12. [tekst]

Machalski, M. & Malchyk, O. 2016. Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia (Classic palaeontological sites in the Upper Cretaceous of western Ukraine: history of research and biostratigraphy). Przegląd Geologiczny, 64 (8), 570-576. [tekst]

Malchyk, O. 2016. The Upper Cretaceous Nautiloidea from western Ukraine and Poland: the condition of investigation and perspectives on research. Proceedings of the State Natural History Museum, 32, 207-212 (w języku ukraińskim). [tekst]


Konferencje, streszczenia i postery


Machalski, M., Malchyk, O., 2019. Ślady aktywności drapieżników na muszlach późnomastrychckich skafitów (amonity) z Polski. – W: J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności
zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały konferencyjne: 51–52.

Malchyk,  O., 2019. Łodziki późnej kredy i wczesnego paleogenu środkowej Europy. W:  J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red.): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały konferencyjne: 53–55.

Malchyk, O. 2018. Late Cretaceous and early Paleogene nautilids from Poland and western Ukraine. In: Ah. El Hassani, R.T. Becker, S. Hartenfels and F. Lüddecke (Eds.), 10th International Symposium 'Cephalopods – Present and Past' Fes, 26th March – 3rd April 2018, Program and Abstracts. Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, 110, 79-80. Münster.

Machalski, M. and Malchyk, O. 2018. Durophagous predation on late Maastrichtian (Cretaceous) scaphitid ammonites from Poland. In: Ah. El Hassani, R.T. Becker, S. Hartenfels and F. Lüddecke (Eds.), 10th International Symposium 'Cephalopods – Present and Past' Fes, 26th March – 3rd April 2018, Program and Abstracts. Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, 110, 77-78. Münster.

Malchyk, O., Łukowiak, M., Machalski, M. 2017. Sponge borings on the Late Cretaceous nautilids from Poland and Western Ukraine: taphonomic implications. 8th International Meeting on Taphonomy and Fossilization, 14-17 September 2017 at the University of Vienna, Austria.

Malchyk, O. 2017. Nautilid taphomorphs as a source of palaeobiological information: an example from the Upper Cretaceous of Poland. In Zuschin, M. et al. (Eds): 8th International Meeting on Taphonomy and Fossilization 14-17 September 2017 at the University of Vienna, Austria.

Malchyk O., Machalski M. & Duda M., 2016. The "ribbed" nautilid Epicymatoceras from the Upper Cretaceous of Poland: palaeobiological implications. In: Szydło, A. et al. (eds): 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Kraków, Poland, 20-21 October 2016, Abstract volume: 66. [tekst]

Malchyk, O. 2014. Biostratigraphic distribution of the Cretaceous Oysters (BIVALVIA) in Volyno-Podolian region of East European Craton. 5th International Students Geological Conference, Budapest, Hungary

Malchyk, O. 2013. Stratigraphic distribution of Bivalvia in the Cretaceous sediments of Volyno-Podolian. 4th International Students Geological Conference, Brno,  Czech Republic

Malchyk, O. 2013. Early Cretaceous oysters of Volyn-Podolian.  Materials for IV Ukrainian Conference. Lviv, Ukraine (w języku ukraińskim).

Malchyk, O. 2012. The recultivation of the technogenic landscape areas after mining of sulfur by underground fusion (within the affected area of Yavoriv S.M.C.E. “Sirka”). Abstracts of Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Explorers and Students. Kyiv, Ukraine (w języku ukraińskim)

Malchyk, O., Dyakiv, V., 2012. The recultivation of landscape within the affected area of Yavoriv State Mining and Chemical Enterprise “Sirka” (The Affected Area of Sulfur Extraction by the Method of Underground Smelting of Yaziv Deposit). 3th International Students Geological Conference, Lviv, Ukraina

Malchyk, O. 2011. The recultivation of the technogenic landscape areas of Yavoriv State Mining and Chemical Enterprise “Sirka”. Materials for IV Students Scientific Conference “Environmental Protection. Balance of Nature”, Lviv, Ukraine (w języku ukraińskim)


KontaktOksana Malchyk

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa, Polska
e–mail: omalcz@twarda.pan.pl

tel: (+4822) 697 8880; pokój 137
te.