Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


mgr Agata BONK, doktorantka


Fauna zatopionego drewnaCURRICULUM VITAEDane osobowe


Agata Bonk
urodzona w 1999 roku, w Gdańsku

Stopnie i tytuły
  • od 2023 studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej BioPlanet. Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Kaim, prof. IPal PAN
  • 2021-2023 studia magisterskie z Biologii morza, Uniwersytet w Bremie, Niemcy. Praca dyplomowa: Mineral coatings of hydrothermal vent gastropods and their implications for fossilization processes (promotorzy: dr Holger Auel, prof. Crispin Little)
  • 2018-2021 studia licencjackie z Biologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski. Praca dyplomowa: Interdyscyplinarne badania nad mikroplastikiem – od właściwości fizykochemicznych po ekotoksykologię (promotorzy: dr Aleksandra Skawina, dr Agnieszka Dąbrowska)

Konferencje naukowe

  • 2021 9th European Congress of Malacological Societies, Student Prize for Best Poster

Członkostwo w kołach naukowych
  • Koło Naukowe Biologii Ewolucyjnej UW w latach 2020-2021
  • Koło Naukowe Pan/i Arthropoda UW w latach 2020-2021

Inne
  • 2022 Student Assistant, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Brema, NiemcyPublikacjeArtykuły

Abstrakty pokonferencyjne


Skawina A., Dąbrowska A., Bonk A., Paterczyk B., Nowakowska J. 2023. Bivalves on the scene of transfer, accumulation, and decomposition of micro- and nanoplastics in terrestial and freshwater food webs. Bivalves 2023, Cambridge, Wielka Brytania.

Hryniewicz K., Bonk A., Constantinescu M., Kiel S., Little C. T. S., Kaim A. 2022. Deep sea chondrichthyan egg capsules in fossil record. The 6th International Paleontological Congress, Khon Kaen, Tajlandia.

Skawina A., Bonk A., Paterczyk B., Dąbrowska A. 2022. Freshwater bivalves - accumulation and retention of micro and nanoplastics. World Congress of Malacology 2022, Monachium, Niemcy.

Dąbrowska A., Bonk A., Paterczyk B., Skawina A. 2022. Rola małży w testach ekotoksykologicznych mikroplastiku i nanoplastiku. III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Gdynia, Polska.

Hryniewicz K., Bonk A., Constantinescu M., Kiel S., Little C. T. S., Kaim A. 2022. The fossil record of deep-sea chondrichthyan egg capsules. 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, Bratysława, Słowacja.

Bonk A., Dąbrowska A., Skawina A. 2021. The preliminary results of the nanoplastics and microplastic impact on Unio tumidus and Sphaerium sp. 9th European Congress of Malacological Societies
KontaktAgata Bonk
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: abonk[at]twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-872; pokój 634