Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2015:
Zróżnicowanie taksonomiczne oraz biogeografia współczesnych ramienionogów z prowincji indo-pacyficznej
kierownik: dr hab. Maria Aleksandra Bitner                                           okres realizacji: 2013 – 2015

Zróżnicowanie i ewolucja gąbek słodkowodnych w paleoceńskich i eoceńskich jeziorach Arktyki: zapis cieplarnianego klimatu
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pisera                                                  okres realizacji 2013 – 2015

Wczesna ewolucja konodontów
kierownik: prof. dr hab. Hubert Junosza-Szaniawski                               okres realizacji: 2013 – 2015

 

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji