Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2014:Mikroskamieniałości o cechach eukariotycznych z archaiku Afryki Południowej i ich znaczenie dla reinterpretacji wczesnej biosfery Ziemi
kierownik: prof. dr hab. Józef Kaźmierczak                                            okres realizacji: 2011 – 2014

Kenozoiczna ewolucja otwornic bentosowych po obu stronach Cieśniny Drake’a
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzw. IP PAN                    okres realizacji: 2011 – 2014

Sylurskie biofacje graptolitowe Arktycznej Kanady i Polski: badania taksonomiczne, biostratygraficzne, paleośrodowiskowe i ewolucyjne
kierownik: dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw. IP PAN                        okres realizacji: 2009 – 2014

Koniacki etap w rozwoju flor późnokredowych Europy Środkowej
kierownik:  dr Adam T. Halamski                                                           okres realizacji: 2012 – 2014
             
Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun
koordynator IP PAN: Jarosław Stolarski                                              okres realizacji: 2011 2014
finansowanie: Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Silurian graptolite biofacies of Arctic Canada: taxonomy, biostratigraphy, biogeography, paleoenvironments and evolution

uczestnik IP PAN: Anna Kozłowska                                                    okres realizacji: 2009 – 2014
organizator: Natural Sciences Engineering Research Council, Kanada

 

 

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji