Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2018:
Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na ewolucję ekosystemów oceanicznych zależnych od chemosyntezy
kierownik: dr Krzysztof Hryniewicz                                                         okres realizacji 2015 – 2019

Archeocyatha: geochemiczny i mikrotafonomiczny test stanowiska systematycznego
i znaczenia paleośrodowiskowego

kierownik: prof. Józef Kaźmierczak                                                       okres realizacji: 2016 – 2019


BASE LiNE-Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems)
uczestnik IP PAN: Maria Aleksandra Bitner                                           okres realizacji: 2015 2018
finansowanie: Program Ramowy Unii Europejskiej - Horyzont 2020

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji