Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Andrzej GAŹDZICKI


•    Mikroskamieniałości triasu i jury (glony, otwornice, konodonty): ewolucja, biostratygrafia, paleoekologia i biogeografia Tetydy oraz Arktyki.
•    Kenozoiczne środowiska Antarktyki i ich zespoły biotyczne w świetle zmian klimatycznych.


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Andrzej Gaździcki
urodzony w Suchej Beskidzkiej, 1943 r.

Tytuły i członkostwa
 • 1969 magister geologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 1974 stopień doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • od 1978 członek Podkomisji Stratygrafii Triasu IUGS
 • 1983 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 1997 tytuł profesora przyznany przez Prezydenta RP
 • od 1984 członek Komitetu Badań Polarnych PAN
 • 1996 – 1998 członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN
 • 2002 – 2015  przedstawiciel strony polskiej w SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
 • 2003 – luty 2019 zastępca przewodniczącego  Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
 • od 2018 członek rady naukowej Rocznika Podhalańskiego


Nagrody
 • 1984 Nagroda Naukowa im. Henryka Świdzińskiego, przyznana przez Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • 2000 Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2003 Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP
 • 2015 Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Zatrudnienie
 • 1969 – 1970 asystent,  Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 1970 – 1973 doktorant, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • 1973 – 1974 starszy asystent, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski 
 • 1974 – 1984 adiunkt, Zakład Paleozoologii PAN
 • 1985 – 1997 docent, Zakład Paleobiologii PAN
 • 1998 – profesor, Instytut Paleobiologii PAN
 • 1993 – 1996  profesor nadzw., Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 
 • 1997 – 2006 profesor zwyczajny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki 
 • 1997 – 2009 Kierownik Zakładu Mikropaleontologii i Biostratygrafii, Instytut Paleobiologii PAN
 • 1999 – 2011 Zastępca Dyrektora Instytutu Paleobiologii PAN  d/s  naukowych

Stypendia
 • 19821983  stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta, Institut für Paläontologie, Universität Erlangen-Nürnberg. 
 • 1985  grant  National Science Foundation (University of Montana, Missoula, Montana): współpraca z prof. G.D. Stanleyem.
 • 19941995  stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta, Alfred-Wegener-Institut für Polar-  und Meeresforschung, Bremerhaven
 • 1997 grant National Science Foundation (Kent State University, Kent, Ohio): współpraca z prof. R.M. Feldmannem

Granty
 • 2004 – 2007 Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (projekt zamawiany PBZ-KBN-108/P04/2004)
 • 2012 – 2014 Kenozoiczna ewolucja otwornic bentosowych po obu stronach Cieśniny Drake’a (NCN-2011/01/B/ST10/0695)  
Inne projekty
 • 1975 – 1982. IGCP- 4 Triassic of the Tethys Realm
 • 1991 – 1995. IGCP-301 Paleogene of South America
 • 2001 – 2005. IGCP 458 Triassic/Jurassic Boundary Events
 • 1996 – 2002. Group of Specialists on the Evolution of Cenozoic Paleoenvironments of the Southern High Latitudes
 • 2006 – 2012. SCAR Project Antarctic Climate Evolution (ACE) 

Ekspedycje naukowe

 • 1976  II Polish Paleontological Expedition to Spitsbergen
 • 1978 – 1979  III Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station
 • 1980 – 1981 V Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station
 • 1985 – 1986  X  Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station
 • 1987 – 1988  Argentine-Polish  field work on Marambio (Seymour) Island, Antarctic Peninsula
 • 1990 – 1991 IV Polish Geodynamical Expedition to West Antarctica
 • 1991 – 1992 Argentine-Polish  field work on Marambio (Seymour) Island, Antarctic Peninsula
 • 1993 – 1994 Argentine-Polish  field work on Marambio (Seymour) Island, Antarctic Peninsula
 • 1996 – 1997 XXI Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station
 • 1998 XXI Polish Polar Expedition to Spitsbergen
 • 2001 Indian Geological Expedition to Himalaya
 • 2002 – 2003 XXVII Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station
 • 2005  XXVII Polish Polar Expedition to Spitsbergen
 • 2006 – 2007 XXXI Polish Antarctic Expedition to Arctowski Station

Uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • 1975 Subcommission on Triassic Stratigraphy, Wien
 • 1978. V Sympozjum Polarne, Gdańsk-Gdynia
 • 1978 Triassic of the Tethys Realm, Budapest
 • 1979 Riccardo Assereto and Giulio Pisa Field Sympodium on Triassic Stratigraphy in Southern Alps, Bergamo
 • 1981 International Symposium on Triassic Reefs, Erlangen
 • 1981 Triassic of the Tethys Realm, Sarajevo
 • 1982  Triassic of the Tethys Realm, Wien
 • 1983 13th Internationale Polar Meeting, Bamberg
 • 1983 First Internationale Conference on Paleooceanography,. Zürich
 • 1984 VIII Konferencja Paleontologów, Zakopane
 • 1986 International Polar Meeting, Bremerhaven
 • 1987 5th International Symposium Antarctic Earth Science, Cambridge
 • 1997 International Symposium on Antarctica and Global Change, Hobart, Tasmania
 • 1988 XIV Sympozjum Polarne, Lublin
 • 1988 Symposium Origin and Evolution of the Antarctic Biota, London
 • 1989 International Workshop on Antarctic Geochronology, München
 • 1989 XVI Sympozjum Polarne, Toruń
 • 1991 Symposium on Triassic Stratigraphy, Lausanne
 • 1991 James Ross Basin workshop, Kent State University, Kent, Ohio
 • 1992 Fourth International Conference on Paleoceanography, Kiel/Germany
 • 1993  XX Polar Symposium, Lublin
 • 1994 XXI Polar Symposium, Warszawa
 • 1995 VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Siena
 • 1996 XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec
 • 1996 18. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung, Potsdam
 • 1997 LXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane
 • 1998 Epicontinental Triassic International Symposium, Halle
 • 1999 8th International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Wellington
 • 2000 7th International Symposium on Antarctic Science, Seogwipo, Chejudo, South Korea
 • 2001 20. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung, Dresden
 • 2001. International ANTOSTRAT Symposium, Erice
 • 2002 XXVIII Międzynarodowe Sympozjum, Poznań
 • 2003 9th International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Potsdam
 • 2003 XXIX International Polar Symposium, Kraków
 • 2003 IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events, Stará Lesná
 • 2004 GeoSur–International Symposium on the Geology and Geophysics of the Southernmost Andes, the Scotia Arc and the Antarctic Peninsula, Buenos Aires
 • 2006 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków
 • 2006 SCAR Open Science Conference, Hobart, Tasmania
 • 2007 Paleontologická Konferencja, Bratislava
 • 2007 Sesja Sprawozdawcza. Projekt Zamawiany PBZ-KBN-108/PO4/2004. „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce”, Warszawa
 • 2007 Congreso International sobre Geologia y Geofisica del Hemisferio Sur, Santiago de Chile
 • 2008 SCAR/IASC/IPY Open Science Conference, St. Petersburg
 • 2008 23. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung, Münster
 • 2008 9th Paleontological Conference, Warszawa
 • 2008 Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 2009
 • 2009 First Antarctic Climate Evolution, Granada
 • 2009 7th Micropalaeontological Workshop. Mikro-2009. Św. Katarzyna, Poland
 • 2009 LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska
 • 2010 XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź
 • 2010  IV Konferencja ”Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane
 • 2011  Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane
 • 2012 XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec
 • 2012 Open Science Conference, XXXII SCAR Meeting, Portland (Oregon)
 • 2012 XIX Simposio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica, São Paulo

Praca redakcyjna

 • 1986 – 2016 Redaktor (nauki o Ziemi) Polish Polar Research,  kwartalnik indeksowany w Science Citation Index Expanded.
 • 1987 Redaktor tematycznej serii w Palaeontologia Polonica No. 49: Paleontological Results of the Polish Antarctic Expeditions – Part 1: 5-168.
 • 1994 Redaktor XXI Polar Symposium: Geological and Paleobiological part. 1994. 60 years of Polish Research of Spitsbergen, Warszawa, Poland, September 23-24, 1994: 9-54.
 • 1996 Redaktor tematycznej serii w Palaeontologia Polonica No. 55: Paleontological Results of the Polish Antarctic Expeditions – Part 2:  5-192.
 • 1997 Redaktor: Lefeld J. & Gaździcki A. 1997. Przewodnik LXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zakopane 2-4 października 1997, Warszawa: 3-208.   
 • 1998 Redaktor: Gaździcki A. &  Jażdżewski K. 1998. Ekosystemy polarne (Polar Ecosystems). Kosmos 47: 383-586. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
 • 2001 Redaktor tematycznej serii w Palaeontologia Polonica No. 60: Paleontological Results of the    Polish Antarctic Expeditions – Part 3:  5-172.
 • 2007 Redaktor: Gaździcki A., Majewski W. & Puczko D. 2007. Sesja Sprawozdawcza. Projekt Zamawiany PBZ-KBN-108/PO4/2004. Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce, Warszawa: 1-80.

Nauczanie

 • 1969, 1974 ćwiczenia z geologii i kursy terenowe dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1993-2006  kursowe wykłady z paleobiologii z egzaminem, IV rok biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2007-2008 ćwiczenia terenowe w Tatrach oraz wykład monograficzny dla studentów geologii Uniwersytetu Śląskiego
 • 2011-2013 wykłady monograficzne na Studium Doktoranckim Geobios, Instytut Paleobiologii PAN 

Doktoranci
 • Maria A. Bitner – Brachiopods from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctic Peninsula: taxonomy, paleoecology and paleobiogeography, Instytut Paleobiologii PAN (1996)
 • Urszula Hara – Mszywioły z utworów formacji La Meseta (eocen) Wyspy Seymour, Półwysep Antarktyczny Państwowy Instytut Geologiczny (2001)
 • Piotr Jadwiszczak – Kopalne pingwiny Wyspy Seymour: systematyka, ewolucja i ich rola w eoceńskim ekosystemie Antarktyki, Uniwersytet w Białymstoku (2005)


PublikacjeArtykuły naukowe


Gaździcki A. 1970. Triasina microfacies  in the sub-tatric Rhaetic of the Tatra Mts. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Geol. Geogr. 18: 103-112.

Gaździcki A. 1971. Megalodon limestones in the sub-tatric Rhaetian of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica 21: 387-398.

Gaździcki A. &  Zawidzka . 1973. Triassic foraminifers assemblages in the Choč nappe of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica 23: 484-490.

Gaździcki A. & Kowalski W. 1974. Green algae Aciculella Pia from the Muschelkalk of the Holy Cross Mts. (Poland). Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Terre 22: 27-32.

Gaździcki A. 1974. Rhaetian microfacies, stratigraphy and facial development in the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica 24: 17-96.

Gaździcki A., Trammer J. & Zawidzka K. 1975. Foraminifers from the Muschelkalk of southern Poland. Acta Geologica Polonica 25: 285-298.

Gaździcki A. 1975. Lower Liassic ("Gresten Beds") microfacies and foraminiferes from the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 25: 385-398.

Bełka Z. & Gaździcki A. 1976. Anisian foraminifers from the high-tatric series of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica 26: 429-437.

Gaździcki A. & Iwanow A. 1976.The diachronism of the Rhaetic and “Gresten” Beds in the Tatra Mts (West Carpathians). Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences de la Terre 24: 117-122.

Gaździcki A. 1977. Rhaetian coprolites Bactryllium Heer from the Tatra Mts (West Carpathians). Actes du VI Colloque Africain de Micropaleontologie - Tunis 1974. Annales des Mines et de la Geologie 28: 81-87.

Gaździcki A. 1977. Rhaetian-Lower Hettangian foraminifer zonation and the problem of the Triassic-Jurassic boundary in the Tatra Mountains, West Carpathians. Actes du VI Colloque Africain de Micropaleontologie - Tunis 1974. Annales des Mines et de la Geologie 28: 89-101.

Gaździcki A. & Smit O.E. 1977. Triassic foraminifers from the Malay Peninsula. Acta Geologica Polonica 27: 319-332.

Duffin C.J. & Gaździcki A. 1977. Rhaetian fish remains from the Tatra Mountains. Acta Geologica Polonica 27: 333-348.

Gaździcki A. & Trammer J. 1977. The sverdrupi Zone in the Lower Triassic of Svalbard.  Acta Geologica Polonica 27: 349-356.

Urosevič D. & Gaździcki A. 1977. Nodobacularia vujisici nov. sp. of the Ladinian stage of Carpatho-Balkanides (East Serbia). Bulletin Muséum Histoire Naturelle. Belgrade, Sér. A, Livre 32: 97-101.

Gaździcki A. & Trammer J. 1978. Tidal deposits in the Lower Triassic of Svalbard.  N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 6: 321-331.

Szaniawski H. & Gaździcki A. 1978. A reconstruction of three Jurassic polychaete jaw apparatuses.  Acta Palaeontologica Polonica 23: 3-29. [text-journal site]

Gaździcki A. 1978. Najmłodsze konodonty z retyku reglowego Tatr (The youngest conodonts from the sub-tatric Rhaetian of the Tatra Mts). Przegląd Geologiczny 4: 257-259.

Gaździcki A. 1978. Conodonts of the genus Misikella Kozur and Mock, 1974 from the Rhaetian of the Tatra Mts (West Carpathians). Acta Palaeontologica Polonica 23: 341-350. [text-journal site]

Gaździcki A., Kozur H. & Mock R. 1979. The Norian-Rhaetian boundary in the light of micropaleontological data. Geologija-Razprave in Poročila 22: 71-112. Ljubljana.

Gaździcki A., Kozur H., Mock R. & Trammer J. 1979. Triassic microfossils from the Korytnica limestone at Liptovska Osada (Slovakia, CSSR) and their stratigraphic significance. Acta Paleontologica Polonica 23: 351-373. [text-journal site]

Gaździcki A., Michalík J., Plenderová E. & Sýkora M. 1979. An Upper Triassic-Lower Jurassic sequence in the Križna nappe (West Tatra Mountains, West Carpathians, Czechoslovakia). Západne Karpaty, séria geologia 5: 119-148.

Gaździcki A. & Michalík J. 1980. Uppermost Triassic sequence of the Choč nappe (Hronic) in the West Carpathians of Slovakia and Poland. Acta Geologica Polonica 30: 61-76.

Michalík J. & Gaździcki A. 1980. Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? (Is the  Strazov nappe present in the Tatra Mts?). Przegląd Geologiczny: 616-619.

Błaszyk J. & Gaździcki A. 1980. Badania paleontologiczne na Wyspie Króla Jerzego podczas III Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk 1978-1979. (Paleontological studies in the King George Island during the IIIrd Polish Antarctic Expedition of the Polish Academy of Science, 1978-1979). Przegląd Geologiczny 5: 297-301.

Gaździcki A.  & Gupta V.J. 1981. Triassic foraminifers Involutinidae from the West Carpathians and Himalayas - its stratigraphic and paleobiogeographic implications. - Bull. Ind. Geol. Assoc. 14: 101-106.

Błaszyk J. & Gaździcki A. 1982. Lower Liassic ostracodes of the Tatra Mts (Western Carpathians). Acta Palaeontologica Polonica 27: 129-136. [text-journal site]

Dronov V.I., Gaździcki A. & Melnikova G.K. 1982. Die triadischen Riffe im südöstlichen Pamir.  Facies  6: 107-128. [text]

Gaździcki A. & Wrona R. 1982. Badania paleontologiczne V Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk,1980-1981 (Paleontological studies carried out during the Vth Antarctic Expedition of the Polish Academy of Sciences). Przegląd Geologiczny 2: 57-61.

Gaździcki A. & Wrona R. 1982. Skamieniałości górnej kredy i trzeciorzędu z osadów talasoglacjalnych na Półwyspie Melville’a, Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka (Late Cretaceous and Tertiary fossils from glaciomarine sediments of Melville Peninsula, King George Island, West Antarctica). Przegląd Geologiczny 8: 399-404.

Gaździcki A., Gradziński R., Porębski S.J. & Wrona R. 1982. Pholadid Penitella borings in glaciomarine sediments  (Pliocene) of King George Island, Antarctica. N. Jb. Geol. Paläont. Mh.12: 723-735.

Gaździcki A. 1983. Foraminifers and biostratigraphy of the Upper Triassic and Lower Jurassic of the Slovakian and Polish Carpathians. Palaeontologia Polonica 44: 109-169. [text-journal site]

Gaździcki A. & Stanley G.D. 1983. First report of Involutinidae (Foraminifera) in marine Triassic rocks  of North America.  N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 2: 80-90.

Gaździcki  A. & Reid P. 1983. Upper Triassic Involutinidae (Foraminifera) of Lime Peak in Yukon, Canada.  Acta  Geologica Polonica 33: 99-106.

Michalík J. & Gaździcki A. 1983. Stratigraphic and environmental correlations in the Fatra- and Norovica-Formation (Upper Triassic, Western Carpathians). Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, 5: 267-276. Springer-Verlag.

Birkenmajer K., Gaździcki A. & Wrona R. 1983. Cretaceous and Tertiary fossils in glacio-marine strata at Cape  Melville,  Antarctica.  Nature,  5912: 56-59. London.

Szaniawski H., Wrona R. & Gaździcki  A. 1983. Znaczenie badań paleontologicznych w Antarktyce i udział Polaków w ich realizacji (The significance of palaeontological research in the Antarctic and the contribution of Polish scientists. Kosmos 32: 333-344.

Gaździcki A. 1984.The Chlamys coquinas in marine sediments (Pliocene) of King George Island, West  Antarctica. Facies 10: 145-152. [text]

Gaździcki A. & Pugaczewska H. 1984. Biota of the  Pecten-Conglomerate (Polonez Cove Formation  of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica 79: 59-120.

Gaździcki A. & Michalík J. 1985. Odpowiedź na artykuł  Z. Kotańskiego - Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach. Przegląd Geologiczny 33: 628.

Lefeld J., Gaździcki A., Iwanow A., Krajewski K. & Wójcik K. 1985. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units in the Tatra Mountains. Studia Geologica Polonica 84: 1-93.

Zastawniak E., Wrona R., Gaździcki A. & Birkenmajer K. 1985.  Plant remains from the top part of the Point Hennequin  Group (Upper Oligocene), King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica 81: 143-164.

Förster R., Gaździcki A. & Wrona R. 1985. First record of a  homolodromid crab from a Lower Miocene glacio-marine  sequence of West Antarctica.  N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 6: 340-348.

Gaździcka E. & Gaździcki A. 1985. Oligocene coccoliths in the Pecten Conglomerate, West Antarctica.  N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 12: 727-735.

Birkenmajer K., Gaździcki A., Kreuzer H. & Müller P. 1985. K-Ar dating of the Melville Glaciation (Early Miocene)  in West Antarctica. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences.  Earth  Sci. 33: 15-23.

Gaździcka E. & Gaździcki A. 1985. Kokkolity zlepieńca pektenowego Wyspy King George, Antarktyka Zachodnia (Coccoliths in the Pecten Conglomerate from the King George Island).  Przegląd  Geologiczny 10: 543-547.

Gaździcki A. & Michalík J. 1985. Odpowiedź na artykuł Z. Kotańskiego -Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach. Przegląd Geologiczny 11: 628.

Birkenmajer K. & Gaździcki  A. 1986. Oligocene age of the  Pecten Conglomerate of King George Island, West  Antarctica. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences.  Earth  Sci. 34:  219-226.

Gaździcki A. & Wrona R. 1986. Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce Zachodniej (Polish paleontological investigations in West Antarctica in 1986). Przegląd Geologiczny 11: 609-617.

Gaździcki A. et al. 1986. Geology of Poland. Vol. III. Atlas of guide and characteristic fossils. Part 2a. Mesozoic. Triassic. Foraminiferida: 19-32, Bivalvia: 47, 59-60, Conodontophorida: 112-113, 118-119.  Wydawnictwa Geologiczne.

Gaździcki A. 1987. Paleontological studies on King George Island, West Antarctica, 1986. Polish Polar Research 8: 85-92. [text-journal site]

Gaździcki A. 1987. Preface. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I.  Palaeontologia Polonica  49: 5-8. [text-journal site]
 
Birkenmajer K., Gaździcki A., Pugaczewska H. & Wrona R. 1987. Recycled Cretaceous belemnites in Lower Miocene  glacio-marine sediments (Cape Melville Formation) of  King George Island. In: A.
Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I.  Palaeontologia Polonica  49: 49-62. [text-journal site]

Förster R., Gaździcki A. & Wrona R.1987. Homolodromiid  crabs from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, West Antarctica. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I.  Paleontologia Polonica 49: 147-161. [text-journal site]

Doktor M., Gaździcki A., Marenssi S.A., Porębski S.J.,  Santillana S.N. & Vrba A.V. 1988. Argentine-Polish  geological investigations on Seymour (Marambio) Island, Antarctica,1988. Polish Polar Research 9: 521-541. [text-journal site]

Doktor M., Gaździcki A., Marenssi S.A., Porębski S.J.,  Santillana S.N. & Vrba A. 1988. Primer hallazgo de  peces (Clupeidae) del Eoceno de la Isla Marambio,  Antartida. Asociacion Geologica Argentina Rev. 43:  567-568.

Gaździcki A. 1989. Planktonic foraminifera from the Oligocene Polonez Cove Formation of King George island, West Antarctica. Polish Polar Research 10: 47-55. [text-journal site]

Gaździcki A. 1989. Microfossil Bolboforma (Chrysophyta) from Tertiary glacio-marine sediments of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 10: 581-586. [text-journal site]

Birkenmajer K., Gaździcki A., Gradziński R., Kreuzer H., Porębski S.J. & Tokarski A. 1991.Origin and age of  pectenid-bearing conglomerate (Tertiary) on King George  Island, West Antarctica. -In:
M.R.A.Thomson, J.A.  Crame & J.W. Thomson (eds), Geological Evolution of  Antarctica. Cambridge University Press: 663-665.

Birkenmajer K. & Gaździcki A. 1991. Polish Antarctic Bibliography: Earth Sciences (1960-1990). Polish Polar Research 12: 247-260. [text-journal site]

Gaździcki A. & Stolarski J. 1992. An Oligocene record of the coral Flabellum from Antarctica. Polish Polar Research 13: 265-272. [text-journal site]

Gaździcki A., Gruszczyński, M., Hoffman A., Małkowski K., Marenssi S.A., Hałas S. & Tatur A. 1992. Stable carbon and oxygen isotope record in the Paleogene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctica. Antarctic Science 4: 461–468.

Gaździcka E. & Gaździcki A.1994. Recycled Upper Cretaceous calcareous nanoplankton from the Pecten Conglomerate of Cockburn Island, Antarctica. Polish Polar Research 15: 3-14. [text-journal site]

Gaździcki A. & Hara U.1994. Multilamellar bryozoan colonies from the Eocene La Meseta Formation of Seymour  Island, Antarctica: a preliminary account. Studia  Geologica Polonica 104: 105-115.

Tambussi C.P., Noriega J.I., Gaździcki A., Tatur A., Reguero M.A. & Vizcaino S.F. 1994. Ratite bird from the Paleogene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctica. Polish Polar Research 15: 15-20. [text-journal site]

Gaździcki A. & Tatur A. 1994. New place names for Seymour island (Antarctic Peninsula) introduced in 1994. Polish Polar Research 15: 83-85. [text-journal site]

Jażdżewski  K. & Gaździcki A. 1994. Fifteen years of Polish Polar Research. Polish Polar Research 15: 101-102. [text-journal site]

Gaździcki A. & Lipiec M. 1995. Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich (Anisian foraminifers from the Ogarle-Opalone unit, High Tatric Series, Polish Tatra Mts, Southern Poland). Przegląd Geologiczny 43: 385- 387.

Gaździcki A. 1987. Foreword. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II.  Palaeontologia Polonica  55: 5-8. [text-journal site]

Baumiller T.K. & Gaździcki A. 1996. New crinoids from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctic Peninsula. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II.  Palaeontologia Polonica  55: 101-116. [text-journal site]

Doktor M., Gaździcki A., Jerzmańska A., Porębski S.J. & Zastawniak E. 1996. A plant-and-fish assemblage from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island (Antarctic Peninsula) and its environmental implications. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Result of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. Palaeontologia Polonica 55: 127-146. [text-journal site]

Gaździcki A. & Webb P.N. 1996. Foraminifera from the Pecten Conglomerate (Pliocene) of Cockburn Island, Antarctic Peninsula. In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. Palaeontologia Polonica 55: 147-174.  [text-journal site]

Gaździcki A. & Studencka B. 1997. Pectenids (Bivalvia) from the Pecten Conglomerate of Cockburn and King George Islands, Antarctica. In: P. Głowacki (ed.) Polish Polar Studies. 24th Polar Symposium: 53-56.

Feldmann  R.M. & Gaździcki A.1997. A new species of Glyphea (Decapoda: Palinura) from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica.  Acta Palaeontologica Polonica 42: 437 445. [text-journal site]

Feldmann R.M. & Gaździcki A. 1998. Cuticular ultrastructure of fossil and living homolodromid crabs (Decapoda; Brachyura). Acta Palaeontologica Polonica 43: 1-19. [text-journal site]

Stilwell J.D. & Gaździcki A. 1998. A new limid bivalve from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctic Peninsula. Acta Geologica Polonica 48:149-155.

Gaździcki A.1998. Zespoły biotyczne i środowisko eocenu Wyspy Seymour, Antarktyka. (Eocene biota and paleoenvironment of Seymour Island, Antarctica). Kosmos 47: 417-424.

Gaździcki A., Michalík J. & Tomasovych A. 2000. Parafavreina coprolites from the uppermost Triassic of the Western Carpathians. Geologica Carpathica 51: 245-250.

Gaździcki A. 2001. Centennial of the Swedish South Polar Expedition (1901-1903). In: A. Gaździcki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part III. Palaeontologia Polonica 60: 5-6. [text-journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. & Gaździcki A. 2001. Anatomy and histology of plesiosaur   bones from the Late Cretaceous of Seymour Island, Antarctic Peninsula. In: A. Gaździcki (ed.), Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part III. Palaeontologia Polonica 60: 7-32. [text-journal site]

Dzik J. & Gaździcki A. 2001. The Eocene expansion of nautilids to high latitudes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 172: 297-312. [text]

Myrcha A., Jadwiszczak P., Tambussi C.P., Noriega J.I., Gaździcki A., Tatur A.& del Valle R.A. 2002. Taxonomic revision of Eocene Antarctic penguins based on tarsometatarsal morphology. Polish Polar Research 23: 5-46. [text-journal site]

Gaździcki A. & Majewski W. 2003. Recent foraminifera from Goulden Cove of King George Island, Antarctica. Polish Polar Research 24: 3-12. [text-journal site]

Kriwet J. & Gaździcki A. 2003. New Eocene Antarctic chimeroid fish (Holocephali, Chimaeriformes). Polish Polar Research 24: 29-51. [text-journal site]

Gaździcki A. 2004. Eocene-Oligocene ecosystems of South Shetlands and Antarctic Peninsula. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 45 (2 suppl.): 258-260.

Gaździcki A., Tatur A. Hara U. & del Valle R.A. 2004. The Weddell Sea Formation: post-late Pliocene terrestrial deposits on Seymour Island, Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 25: 189-204. [text-journal site]

Birkenmajer K., Gaździcki A., Krajewski K..P.,  Przybycin A., Solecki A. Tatur A. & Yoon H.I. 2005. First Cenozoic glaciers in West Antarctica. Polish Polar Research 26: 3-12. [text-journal site]

Gaździcki A., Waksmundzka M. & Hołda-Michalska A. 2006.  Rhaetian/Hettangian palynomorphs of the Tatra Mountains (West Carpathians). Volumina Jurassica, 4: 280-281.

Uchman A. & Gaździcki A. 2006. New trace fossils from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Polish Polar Research 27: 153-170. [text-journal site]

Michalík J., Lintnerová O., Gaździcki A. & Soták J. 2007. Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244: 71-88. [text]

Jadwiszczak P., Gaździcki A. & Tatur A. 2008. An ibis-like bird from the Upper La Meseta Formation (Late Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Antarctic Science 20: 413-414. [text]

Gaździcki A. 2008. Provenance of  recycled stromatolites  from the Polonez Cove Formation (Oligocene) of King George Island, West Antarctica. In: Cooper A.K., P.J. Barrett , H. Stagg, B. Storey, E. Stump, W. Wise and the 10th ISAES editorial team, eds. (2008). Antarctica: A Keystone in a Changing World. Proceedings of the 10th International Symposium on Antarctic Earth Sciences. Washington, DC: The National Academies Press. EA 143: 1-3.

Gaździcka  E., Gaździcki A., Filipczak K. & Uchman A. 2009. Płaszczowina reglowa górna (choczańska) między Doliną Lejową a Doliną Chochołowską w Tatrach (Upper Sub-Tatric (Choč) Nappe between the Lejowa and Chochołowska valley in the Tatra Mountains). Przegląd Geologiczny 57: 56-63.

Feldman-Olszewska A., Gaździcki A., Kopik J., Matyja B.A. & Pieńkowski G. 2009. Jura. Karpaty. In: Wagner, R. (red.), Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 42-49.

Gaździcki A. 2009. Trias. Karpaty, Tatry. In: Wagner, R. (red.), Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 51-54.

Bitner M.A., Gaździcki A. & Błażejowski B. 2009. Brachiopods from the Chlamys Ledge Member (Polonez Cove Formation, Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 30: 277-290. [text]

Gaździcki A. 2010. Ekosystemy kenozoiku Antarktyki Zachodniej (Cenozoic ecosystems of West Antarctica). Przegląd Geologiczny 58: 120-123.

Uchman A. & Gaździcki A. 2010. Phymatoderma melvillensis isp. nov. and other trace fossils from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, Antarctica. Polish Polar Research 31: 83-99. [text]

Quaglio F., Whittle R.J., Gaździcki A. & Simões M.G. 2010. A new fossil Adamussium (Bivalvia: Pectinidae) from Antarctica. Polish Polar Research 31: 291-302. [text]

Gaździcki A. & Uchman A.  2012. Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu "nad moreną" (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronicum w Tatrach (Fatricum provenance of the Rhaetian deposits in the „Nad Moreną section (Przysłop Miętusi area): a correction of the Hronicum stratigraphy in the Tatra Mts. Przegląd Geologiczny 60: 333-340.

Gaździcki A. & Majewski W. 2012. Foraminifera from the Eocene La Meseta Formation of Isla Marambio (Seymour Island), Antarctic Peninsula. Antarctic Science 24: 408-416.[text]

Michalík J., Lintnerová O., Wójcik-Tabol P., Gaździcki A., Grabowski J., Golej M., Simo  V. &  Zahradniková B. 2013.  Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). Geologica Carpathica 64: 39-62.[text]

Bieńkowska-Wasiluk M., Bonde N., Møller P. R. & Gaździcki A. 2013. Eocene relatives of cod icefishes (Perciformes: Notothenioidei) from Seymour Island, Antarctica. Geological Quarterly 57 (4). [text]

Jadwiszczak P. & Gaździcki A. 2014. First report on hind-toe development in Eocene Antarctic penquins. Antarctic Science, [text].

Quaglio F., Warren L.V., Anelli L.E., dos Santos P.R., Rocha-Campos A.C., Gaździcki A., Strikis P.C., Ghilardi R.P., Tiossi A.B. & Simoes M.G. 2014. Shell beds from the Low Head Member (Polonez Cove Formation, Early Oligocene) at King George Island, West Antarctica: new insights on facies analysis, taphonomy and environmental significance. Antarctic Science, [text].

Majewski W. & Gaździcki A. 2014. Shallow water benthic foraminifera from the Polonez Cove Formation (lower Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Marine Micropaleontology 111: 1-14. [text]

Jaglarz P., Gaździcki A. & Michalik J. 2014. Perm i trias serii wierchowej. Skały węglanowe i klastyczne triasu górnego (retyk). [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 65-73.

Gaździcki A.  2014. Trias płaszczowiny kriżniańskiej (fatricum). Skały węglanowe triasu górnego retyk. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 141-151.

Gaździcki A. 2014. Jura płaszczowiny kriżniańskiej (fatricum). Skały klastyczne i węglanowe jury dolnej (formacja z Kopieńca). [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 154-159.

Szulc J. & Gaździcki A. 2014. Trias płaszczowiny choczańskiej (hronicum). Skały węglanowe triasu środkowego. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 206-216.

Gaździcki A.  2014. Trias płaszczowiny choczańskiej (hronicum). Skały węglanowe triasu górnego. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 217-221.

Doniesienia konferencyjne


Gaździcki A. & Trammer J.1978. Osady pływowe w dolnym triasie Spitsbergenu. V Sympozjum Polarne, Gdańsk-Gdynia, Zeszyt 2: 17-28.

Bac M., Gaździcki A. & Krajewski K. 1979. Przewodnik LI Zjazdu PTG, Zakopane 13-15 września 1979. Trasa B5 - Dolina Lejowa-Stoły-Żleb Zeleźniak-Hala Pisana-Kiry.  Wydawnictwa Geologiczne: 190-198.

Gaździcki A. 1980. Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci R. Assereto i G. Pisa.  Przegląd Geologiczny 4: 237-240.

Gaździcki A. 1982. Pliocene Pecten conglomerate of King George Island (South Shetland Islands, West Antarctica). 4th International Symposium Antarctic Earth-Sciences, Adelaide, Australia. Abstracts: 66.

Gaździcki A. & Wrona R. 1982. Cretaceous marine flora and fauna of King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica. 4th International Symposium Antarctic Earth-Sciences, Adelaide, Australia. Abstracts: 67.

Gaździcki A. 1983. Polish paleontological investigations in West Antarctica (1980-1981). 13th International Polar Meeting Bamberg, Oct. 4-7, 1983). Abstracts: 7.

Gaździcki A. 1983. ?Miocene-Pliocene glaciomarine deposits and their biota from King George Island, Antarctica. First International Conference on Paleooceanography, Zürich, 19-21 July 1983. Abstracts: 20.

Gaździcki A. & Wieczorek J. 1984. Trasa B2, Dolina Lejowa. Temat: Skamieniałości i wykształcenie facjalne górnego triasu i dolnej jury w seriach reglowych (kriżniańskiej i choczańskiej). In: Materiały VIII Konferencji Paleontologów, Zakopane, 8-10 czerwca, 1984. Wydawnictwo AGH, Kraków: 50–52.

Gaździcki A. 1985. Biota and stratigraphy of Cainozoic glacio-marine sequences from King George Island (West Antarctica). 6th Gondwana Symposium, Workshop on Cenozoic geology of the southern high latitudes. Columbus, Ohio (August 16-17, 1985). Abstracts 11.

Gaździcki A. 1986. Pre-Neogene age of the Pecten Conglomerate on King George Island, Antarctica. International Polar Meeting Bremarhaven (April 8-11, 1985). Abstracts Vb: 8.

Birkenmajer K., Gaździcki A., Gradziński R., Kreuzer H., Porębski S.J. & Tokarski A.K. 1987. Origin and age of pectinid-bearing conglomerate (Tertiary) on King George Island, West Antarctica. 5th International Symposium Antarctic Earth Science, Cambridge, August 1987. Abstracts 17.

Gaździcki A. 1987. Wyniki badań paleontologicznych Wyspy Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia). XIV Sympozjum Polarne, Lublin, 7-8 maja 1987: 35-37.

Gaździcki A. 1988. Microfossils and biostratigraphy of the Pecten Conglomerate of King George Island, West Antarctica. 15th International Polar Meeting, Heidelberg, October 3-6, 198. Abstracts 38.

Gaździcki A. 1988. Biota of the Pecten Conglomerate from King George Island (South Shetland Islands) – its stratigraphic and paleobiogeographic implications. International Symposium Origin and Evolution of the Antarctic Biota (London-Cambridge, 24-26 May, 1988). Abstracts: 29.

Gaździcki A. 1989. Age of the Chlamys - bearing conglomerate (Paleogene) from King George Island in the light of micropaleontological data. International Workshop Antarctic Geochronology, April 26-29, 1989, München. Abstracts: 16.

Gaździcki A. 1989. Badania geologiczno-paleontologiczne Wyspy Seymour (Antarktyka Zachodnia). XVI Sympozjum Polarne, Toruń, 19-20 września 1989 „Dorobek i perspektywy Polskich Badań Polarnych”:79-81.

Gaździcki A. 1991. Foraminifera Involutinidae Bütschli in Late Triassic time and space. International Subcommission on Triassic Stratigraphy. Symposium on Triassic Stratigraphy, Lausanne, Switzerland, October 20-23, 1981. Abstracts Booklet 11-12.

Gaździcki A. 1991. Stromatolites from the Paleogene Polonez Cove Formation of King George Island, Antarctica: stratigraphic and paleoclimatic implications. Abstracts Sixth International Symposium on Antarctic Earth Sciences. National Institute of Polar Research. 9-13 September 1991, Ranzan-machi, Saitama, Japan, 9-13 September 1991: 164.

Gaździcki A., Gruszczyński M., Hoffman A., Małkowski K., Hałas S. & Tatur A. 1991. Isotopical evidence for glaciation in the Paleogene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctica. Abstracts Sixth International Symposium on Antarctic Earth Sciences. National Institute of Polar Research. 9-13 September 1991, Ranzan-machi, Saitama, Japan, 9-13 September 1991: 165.

Birkenmajer K. & Gaździcki A. 1991. Cenozoic palaeoenvironments and biota, Bransfield Strait area, West Antarctica.  International Conference on Antarctic Science-Global Concerns, Bremen, Germany, 23-27 September 1991. Abstracts: 16-17.

Gaździcki A., Gruszczyński M., Hoffman A., Małkowski K.,  Marenssi S., Hałas S. & Tatur A. 1993. Evidencia  isotopica de una posible glaciation en la Formacion La Meseta (Paleogeno), Isla Seymour (Marambio), Antartida.  - Segundas Jornadas de Comunicaciones Sobre  Investigaciones Antarticas.  CONICET, IAA, DNA: Buenos Aires: 231. 

Gaździcki A. 1993. Geology and paleobiology of Cockburn Island, Antarctic Peninsula. XX Polar Symposium, Lublin, Poland, June 3-5, 1993: 329-332.

Gaździcki A. & Hara U. 1993. Spheroidal bryozoan colonies in the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island,  Antarctica. 13 Congresso Brasileiro de Paleont.  São Leopoldo, 19-26 Septembro 1993. Boletim de Resumos: 96. São Leopoldo.

Baumiller T.K. & Gaździcki A. 1994. Crinoids from the lower part of the La Meseta Formation (Eocene), Antarctica. XXI Polar Symposium, Warszawa, Poland, September 23-24, 1994: 9-13.

Tambussi C.P., Noriega J.I., Gaździcki A., Tatur A., Reguero M.A. & Vizcaino S.F. 1994. The first occurrence of Ratite bird in the Paleogene of Antarctica. XXI Polar Symposium, Warszawa, Poland, September 23-24, 1994: 45-48.

Baumiller T.K. & Gaździcki A. 1995. New crinoids from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences, 10-15 September 1995, Siena (Italy). Abstracts: 32.

Gaździcki A., Lipiec M. & Tatur A. 1995. Speleothem-like structure from the Sobral Formation (Paleocene) of Seymour Island, Antarctica. The Four Seoul Symposium on Antarctic Science Geology of the South Shetland Islands May 22-25, 1995, Seoul, Korea: 58-59.

Noriega J.I., Tambussi C.P., Jadwiszczak P., Myrcha A., Tatur A. & Gaździcki A. 1995. Los pinguinos (Aves: Sphenisciformes) del Terciario de la isla Seymour, Antartida: revision y nuevos aportes.  XI Jornadas Argentinas Paleontologia de Vertebrados, 17-20 de Mayo, 1995, Tucuman, Argentina. Abstracts: 13.

Gaździcki A. & Webb P.N.1996. Foraminifera from the Pecten Conglomerate (Pliocene) of Cockburn Island, Antarctic Peninsula. XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec 27-29. 09. 1996: 115-116.

Baumiller T.K. & Gaździcki A. 1996. New crinoids from the Eocene La Meseta Formation of Seymour island, Anatrctic Peninsula. XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec 27-29. 09. 1996: 165.

Gaździcki A. & Webb P.N.1996. The Pecten Conglomerate (Pliocene) of Cockburn Island (Antarctic Peninsula) and its foraminifera. 18. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung. Terra Nostra 16. Potsdam.

Michalík J., Gaździcki A., Lefeld J. & Sýkora M. 1997. Trasa B-2: Javoriná -  Javorová dolina - Zadnie Koperszady - Kopské sedlo - Grań Jagnięcego - Szeroka Bielska Przełęcz - Monkova dolina - Ždiar. In: Lefeld J. & Gaździcki A. (red.). Przewodnik LXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane, 2-4 października 1997. Warszawa 165-171.

Gaździcki A. 1998. Foraminifera from the Muschelkalk of Poland. Epicontinental Triassic International Symposium Halle (Saale), Germany, September 21-23,1998. Abstracts: 54.

Gaździcki A. & Hara U. 1999. 8. Międzynarodowe Sympozjum Antarktycznych Nauk o Ziemi, Wellington, Nowa Zelandia, 04-09. 07. 1999. Przegląd Geologiczny 47:1053-1055.

Gaździcki A., Tatur A. &. del Valle R. 2000. The Weddell Formation: post late Pliocene glacial deposits on Seymour Island, Antarctic Peninsula. 8th International Symposium on Antarctic Earth Sciences, 5-9 July 1999, Wellington, New Zealand. Programme & Abstracts: 117.

Gaździcki A. 2000. Oligocene marinae ecosystem of King George Island, West Antarctica. The Seventh International Symposium on Antarctic Science: Polar Biology, 25-26 August 2000, Seogwipo, Chejudo, South Korea. Programme & Abstrakt: 6.

Gaździcki A. 2000. Zespoły biotyczne i środowisko eocenu Wyspy Seymour (Półwysep Antarktyczny). XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń. Polskie badania polarne u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne. Streszczenia referatów: 6-7.

Gaździcki A. 2001. Eocene biota and paleoenvironment of Seymour Island, Antarctic Peninsula. Terra Nostra Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung 01/1: 18.

Gaździcki A. 2001. Biostratygrafia górnego triasu i dolnej jury Tatr w świetle   badań mikropaleontologicznych. W: K. Bąk (red.) Trzecie Ogólnopolskie  Warsztaty Mikropaleontologiczne, Zakopane, 31.05 – 2.06.2001. Streszczenia referatów i posterów: 12.

Gaździcki A. 2001. Oligocene biota and palaeoenvironment of King George Island (South Shetland Islands), West Antarctica. International ANTOSTRAT Symposium on the Geologic Record of the Antarctic Ice Sheet from Drilling, Coring and Seismic Studies. Erice, Italy, September 8-14, 2001. Extended Abstracts: 17.

Gaździcki A. 2002. Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Funkcjowanie i monitoring geoekosystemów polarnych. Poznań, 15-16 marca 2012. Streszczenia: 25-27.

Gaździcki A. 2003. Stromatolites from the Oligocene of King George Island, West Antarctica. Antarctic Contributions to Global Earth Sciences. 9th International Symposium on Antarctic Earth Sciences (ISAES IX), September 8-12, 2003, Potsdam, Germany. Programme and Abstracts. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung 2003/4: 114-115.

Gaździcki A. 2003. Polish paleontological studies in Antarctica. XXIX International Polar Symposium, Kraków 19-21 September 2003: 159-161.

Gaździcki A. 2003. Tertiary ecosystems of Antarctica. XXIX International Polar Symposium, Kraków 19-21 September 2003: 163-167.

Gaździcki A. 2003. Triassic/Jurassic boundary of the Tatra Mountain in light of micropaleontological data. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 29-32.

Gaździcki A. & Hołda-Michalska A. 2003. The Strążyska Valley (near Zakopane). Geological guide of the Tatra Mountains field trip on the Triassic/Jurassic boundary section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 53-55.

Gaździcki A. & Hołda-Michalska A. 2003. The Mt. Mały Kopieniec section. Geological guide of the Tatra Mountains field trip on the Triassic/Jurassic boundary section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 55-56.

Gaździcki A. & Michalík J. 2003. The Chochołowska Valley: Siwiańskie Turnie section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 56-57.

Gaździcki A. 2004. Eocene-Pliocene ecosystems of South Shetlands and Antarctic Peninsula.  GeoSur - International Symposium on the Geology and Geophysics of the Southernmost Andes, the Scotia Arc and the Antarctic Peninsula, 22-23 November, 2004. Buenos Aires, Argentina. Extended Abstracts: 258-260.

Gaździcki A. 2006. Lejowa Valley: Lower Jurassic mixed siliciclastic/carbonate deposits. In: A. Wierzbowski et al. (eds) Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Field trip guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September 6-18, 2006. Polish Geological Institute: 112-114.

Gaździcki A. 2006. Cenozoic glaciation and biota evolution: evidence from West Antarctica. SCAR Open Science Conference, Hobart, Australia 12-14 July 2006. Abstract Volume 221. Cenozoic Climate and the transition to the Icehouse: 0035 (wersja elektroniczna).

Tatur A.E., Gaździcki A. & del Valle R. 2006. Might CD/CA ration in bivalve shells mark a change in the Southern Ocean circulation at Eocene/Oligocene boundary? SCAR Open Science Conference, Hobart, Australia 12-14 July 2006. Abstract Volume 221. Cenozoic Climate and the transition to the Icehouse: 0588 (wersja elektroniczna).

Gaździcki A. 2007. Cenozoic climate deterioration and biota evolution: evidence from West Antarctica. Paleontologická Konferencja, 14-15 jún 2007. Bratislava.

Gaździcki A. 2007. Recycled stromatolites from the Polonez Cove Formation (Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Geosur 2007. Un Congreso International sobre Geologia y Geofisíca del Hemisferio Sur. Santiago de Chile, 18 al 20 de Noviembre 2007. Libro de Resúmenes: 64.

Gaździcki A. 2008. Oligocene-Miocene paleoclimate and paleontology of King George Island, West Antarctica. 23. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung, 10-14 März 2008, Münster. Terra Nostra: 82-83.

Uchman A., Gaździcki A. & Błażejowski B. 2008. Caddisfly (Trichoptera) cases from the Oligocene lacustrine strata of King George Island, West Antarctica. SCAR/IASC IPY Open Science Conference. St. Petersburg, Russia, July 8th – 11th, 2008. Abstract Volume: 289-290.

Gaździcki A. 2008.  Biostratygrafia późnego triasu i wczesnej jury jednostek reglowych Tatr w świetle badań mikropaleontologicznych. Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 22–24.

Bac-Moszaszwili M., Borecka A., Gaździcki A. & Gaździcki A. 2008. Budowa geologiczna jednostki Bobrowca płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 155–166.

Gaździcka E. & Gaździcki A. 2008. Wybrane aspekty budowy geologicznej płaszczowiny choczańskiej w Tatrach Zachodnich. Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 129–140.

Gaździcki A. & Majewski W. 2009. The Eocene La Meseta Formation of Seymour Island and its foraminifera. First Antarctic Climate Evolution Symposium, 17-11 September 2009, Granada, Spain: 3565.

Gaździcki A. & Majewski W. 2009. Foraminifera from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island (Antarctica). In: Peryt D. & Kamiński M.A. Seventh Micropaleontological Workshop MIKRO 2009: 28.

Gaździcki A., Kicińska D., Michalík J., Pavlarcik S. & Rychliński T. 2009. Trias i jura jednostki kriżniańskiej na wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 81-91.

Błażejowski B.,  Gaździcki A.  & Małkowski K. 2010. Carbon and oxygen stable isotope composition of fish teeth from Lower Triassic of Spitsbergen as an environmental proxy. Annual Fieldworkshop at GUtech, Muscat, Oman; 20-26 February, 2010. Abstracts:19.

Gaździcki A. 2010. Paleobiologia środowisk kenozoiku Antarktyki Zachodniej. XXXIII Sympozjum Polarne „Nauka w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009”. Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty: 7.

Błażejowski B., Gaździcki A., Małkowski K. 2010. Zapis izotopowy węgla i tlenu z wczesnotriasowych zębów ryb Spitsbergenu jako wskaźnik paleośrodowiska. XXXIII Sympozjum Polarne „Nauka w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009”. Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty: 19.

Gaździcki A. 2010. Aktualny stan badań biostratygraficznych późnego triasu i wczesnej jury w jednostkach reglowych Tatr. IV Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek". Zakopane 14-16 październik 2010: 69.

Gaździcki A. 2011. Mikroskamieniałości i biostratygrafia późnego triasu i wczesnej jury  w jednostkach reglowych Tatr. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane 13-16 październik 2011.

Michalík J., Simo V., Janocko J., Bella P., Bosak P., Pruner P., Rychliński T., Gaździcki A., Hercman H., Głazek J. 2011. Triassic and Jurassic formations in the eastern Tatra Mts termination, Paleogene complexes and karstic phenomena. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane 13-16 październik 2011: 55-74. Instytut Nauk Geologicznych UJ.

Gaździcki A. 2012. Otwornice Antarcticella i Cyclammina z mioceńskiej formacji Cape Melville, Antarktyka. XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012: 28. 

Gaździcki A.  & Majewski W. 2012. Foraminifera from the Polonez Cove Formation (Oligocene) of King George Island. Open Science Conference XXXII SCAR Meeting Portland (Oregon, USA), 16-19 July 2012.

Majewski W. & Gaździcki A. 2012. New reports on foraminiferal assemblages from the Cenozoic of West Antarctica. Open Science Conference XXXII SCAR Meeting Portland (Oregon, USA), 16-19 July 2012.

Gaździcki A. 2012. Cenozoic glacial history and biota evolution: evidence from Seymour (Marambio), King George and Cockburn islands. XIX Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica. Instituto de Geociências, USP, 17 a 21/09/2012. São Paulo.KontaktAndrzej Gaździcki
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: gazdzick@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-799; pokój 137