Dawid Surmik, M.Sc.

Department of Evolutionary Paleobiology

Ph.D. student in 2010-2014Research interests:
Mesozoic marine reptiles
Vertebrate taphonomy
Bone diagenesis

Academic degrees:
2010-2014 Ph.D. in palaeobiology candidate, GEOBIOS, Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Paleozoic agnathan from Poland), scientific supervisor Professor Magdalena Borsuk-Białynicka, Ph.D., D.Sc.
2010 M.Sc. in paleontology,  Faculty of Earth Science, University of Silesia, Poland (Taxonomical diversity and selected aspects of taphonomy of marine reptiles from Muschelkalk of Silesia)
Original publications:
Kowal-Linka, M., Jochum, K.P., & Surmik, D. 2014. LA-ICP-MS analysis of rare earth elements in marine reptile bones from the Middle Triassic bonebed (Upper Silesia, S.Poland): Impact of long-lasting diagenesis, and factors controlling the uptake, Chemical Geology, 363, p. 213-228, ISSN 0009-2541.
Kowal-Linka, M., Jochum, K.P., & Surmik, D.  2013. Influence of Long-Term Diagenesis on the REE Content in Marine Reptile Remains from the Middle Triassic Bonebed (S Poland). Mineralogical Magazine, 77(5) 1504.
Surmik, D.  & Brachaniec, T. 2013. The large superpredators’ teeth from Middle Triassic of Poland. Contemporary Trends in Geoscience, Vol. 2 (2013), 91-94.
Salamon, M.A., Niedźwiedzki, R., Gorzelak, P., Lach, R. & Surmik, D. 2012. Bromalites from the Middle Triassic of Poland and the rise of the Mesozoic Marine Revolution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 321–322: 142–150.
Surmik, D. & Pelc, A. 2012. Geochemical methods of inference the thermoregulatory strategies in Middle Triassic marine reptiles - a pilot study. Contemporary Trends in Geoscience, Vol. 1 (2012), 87-92.
Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Niedźwiedzki, R., Surmik, D., Stachacz, M. 2011. Nowy zespół kręgowców z marginalno-morskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku. Przegląd Geologiczny, (59) 5, s. 426-430.

Abstracts:
Surmik D., Boczarowski A., Pawlicki R., Balin K., Szade J. 2013. Multiinstrumentalna analiza jakości zapisu kopalnego na przykładzie szczątków gadów morskich środkowego triasu Śląska. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 27-30 września 2013, Tyniec: 55-56.
Surmik D. & Brachaniec T. 2013. Zęby gadów naczelnych z morskich osadów wapienia muszlowego Śląska - implikacje dla paleogeografii. Konferencja Młodzi w Paleontologii V 2013, 20-21 września 2013, Sosnowiec: 34-35.
Surmik D. & Dębowiec A. 2013. Paleogeografia i zróżnicowanie taksonomiczne kladu Silesauridae. Konferencja Młodzi w Paleontologii V 2013, 20-21 września 2013, Sosnowiec: 36-37.
Surmik D., Krzykawski T., Łężniak M. 2013. Diageneza i stopień zachowania kości gadów morskich z dolnego wapienia muszlowego Śląska - wstępne wyniki badań. Konferencja Młodzi w Paleontologii V 2013, 20-21 września 2013, Sosnowiec: 37-38.
Surmik D. & Pelc A. 2013. Gorąca krew płetwojaszczurów – gigantotermia u bazalnych Sauropterygia? XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 27-30 września 2013, Tyniec: 57-58.
Surmik D. & Binkowski M. 2012 Mechanizm wzrostu i pneumatyzacja kręgów szyjnych u Tanystropheus. II Polski Kongres Geologiczny. Abstrakty. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012: 84
Surmik D. & K. Zalecka K. 2012. Szczątki lądowych prolacertiformów (Archosauromorpha) z historycznego odsłonięcia w Starych Glinach koło Olkusza [poster]. Materiały Konferencyjne. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot, 2012: 77-79.
Surmik D. 2012. Ewolucja homojotermii u mezozoicznych gadów morskich – klucz do podboju oceanów? Materiały Konferencyjne. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot: 85-86.
Surmik D. 2012. Ząb dużego archozaura z wapienia muszlowego Gogolina [poster]. Materiały Konferencyjne. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot: 83-84.
Surmik D. 2012. Zróżnicowanie taksonomiczne małych kręgowców z triasowej brekcji kostnej kamieniołomu Stare Gliny, k. Kluczy. II Polski Kongres Geologiczny. Abstrakty. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012: 84.
Surmik D., Binkowski M. & Zalecka K. 2012. Mechanizm wzrostu i pneumatyzacja kręgów szyjnych u Tanystropheus (Prolacertiformes) [poster]. Materiały Konferencyjne. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot: 80-81.
Surmik D., Lach R. & Salamon M. A. 2012. Kręgowce morskie jako producenci bromalitów z osadów wapienia muszlowego Górnego Śląska. II Polski Kongres Geologiczny. Abstrakty. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 85
Surmik D., Socha R. & Skrzycki P. 2012. Historia pewnej skamieniałości – czaszka notozaura z wapienia muszlowego Śląska [poster]. Materiały Konferencyjne. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot, 2012: 81-83.
Surmik D., 2011. Szczątki pachypleurozaurów (Diapsida: Sauropterygia) z wczesnego anizyku Dąbrowy Górniczej - Ząbkowic. III Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii, Kraków 13-14 maja 2011.
Surmik D. & Binkowski M., 2011. Analiza allometrii wzrostu szyjnego odcinka kręgosłupa Tanystropheus v. MEYER na podstawie histologii i mikrotomografii rentgenowskiej kręgów szyjnych. 54. Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, Urwitałt, 3-5 czerwca, 2011.
Surmik, D. 2010. Preliminary taphonomical analysis of Lower Muschelkalk bone accumulation in Silesia (Poland), in: Nowakowski, D. (Ed.), Morphology and Systematic of Fossil Vertebrates. DN Publisher, Wrocław, Poland, 110–117.
Surmik, D.  2013. Triasowe gady morskie w Polsce. 5. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, s. 9-16. ISSN 1689-8540. Warszawa, 2013.

Contact:
Dawid Surmik

e-mail: dawid@surmik.pl