dr Kinga DOBROWOLSKA


doktorant w Zakładzie Paleobiologii Ewolucyjnej w latach 2008-2014Tematyka badawcza:
Ultrastruktury i ewolucja sylurskich retiolitów (Graptolithina)

Stopnie naukowe:

2008 magister geologii, w zakresie geologia stratygraficzna i poszukiwawcza, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
2008 - 2013 doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa; opiekun naukowy: doc dr Anna Kozłowska, prof. nadzwyczajny IP PAN
2013 - stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia

Przewód doktorski:
temat: Zapis ewolucji behawioru w strukturze szkieletu kolonii graptolitów Retiolitidae
promotor: dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 27 października 2011
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 10 kwietnia 2013
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Publikacje oryginalne:

Kozłowska A., Dobrowolska K., and Bates D.E.B. 2013. A new type of colony in Spinograptus from the upper Wenlock (Silurian) of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 85-92. [text]
Dobrowolska, K. 2013. Reconstruction of the proximal ends of retiolitid rhabdosomes (Graptolithina) from the Upper Wenlock and the Lower Ludlow. Paläontologische Zeitschrift 87(1): 1-17. [text]

Konferencje, streszczenia i postery:
Modlińska, K. and Szaron, D. 2009. Diversity changes of the upper Silurian graptoloid fauna from the Gołdap IG-1 borehole (NE Poland). Materiały konferencyjne 7th Micropalaeontological Workshop MIKRO: 53.
Modlińska, K. 2010. Nowe dane o ewolucji rabdozomów retiolitów na podstawie materiałów z Polski. Materiały konferencyjne II Konferencja Naukowa „Młodzi w paleontologii”, Warszawa: 26.
Dobrowolska, K. 2010. The diversity of genicular processes of the retiolitids, Graptolithina from Poland. Materiały konferencyjne 1st International Students’ Geological Conference, Kraków: 13-14.
Dobrowolska, K. 2011. Upper Wenlock and Lower Ludlow retiolitid (graptolite) diversity from Gołdap borehole (East European Platform), Poland. Materiały konferencyjne ”Siluria Revisited” - International Subcommission on Silurian Stratigraphy: 17.
Kozłowska, A., Bates, D. and Dobrowolska, K. 2011. Rhabdosome variations in the genus Spinograptus. Materiały konferencyjne ”Siluria Revisited” - International Subcommission on Silurian Stratigraphy: 29.
Dobrowolska, K. 2011. Evolution of retiolitids (Graptolithina) Silurian representatives of Hemichordata. Materiały konferencyjne 17th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology: 111.