Zakład Paleobiologii Środowiskowej


mgr Aneta MAJDA

, doktorant

Historyczne i współczesne migracje otwornic bentosowych
CURRICULUM VITAEDane osobowe


Aneta Majda
urodzona w Pabianicach, 1988 r.


Stopnie naukowe
  • 2012 – obecnie doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzw. IP PAN; temat: Dzisiejsze i historyczne migracje płytkowodnych otwornic bentosowych pomiędzy Antarktydą Zachodnią i prowincją magellańską
  • 2012 Magister biologii (Polimorfizm morfologiczny i molekularny Gammarus balcanicus na wschodniej granicy zasięgu), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
  • 2010 Licencjat  z biologii (Charakterystyka morfologiczna Gammarus balcanicus z Niziny Czarnomorskiej), Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki


Uczestnictwo w spotkaniach naukowych
  • 2012 LVII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej pt. Evolutionary Biology and Related Topics: Phylogeography, organizowanych przez Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
  • 2012 XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków


Nauczanie
  • 2011, 2012 Udział w przygotowaniu imprezy wydziałowej w ramach XII Festiwalu Nauki, Sztuki i Techniki


PublikacjeKonferencje, streszczenia i postery

A. Majda, T. Mamos, M. Grabowski. 2012. Filogeografia Gammarus balcanicus w Europie: przez morza i lodowce do czasów współczesnych. Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Kraków.KontaktAneta Majda
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: amajda@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-893; pokój 147