Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Zofia KIELAN-JAWOROWSKA


Ssaki mezozoiczne, trylobity i aparaty szczękowe wieloszczetów


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Zofia Kielan-Jaworowska
Urodzona (Zofia Kielan) 25 kwietnia 1925 w Sokołowie Podlaskim,
zmarła 13 marca 2015 w Warszawie.
In memoriam opublikowane w Acta Palaeontologica Polonica 60 (2)


Tytuły naukowe
 • 1949 magisterium z zoologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1953 doktorat z paleontologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1957 docent, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • 1961 profesor, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Członkostwa i nagrody
 • członek PolskiegoTowarzystwa Geologicznego (Kraków, od 1949)
 • członek Palaeontological Association (Wielka Brytania)
 • członek Norwegian Paleontological Society (Norwegia, od 1987, 1989-1994 prezes)
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • członek honorowy Linnean Society (Wielka Brytania)
 • członek honorowy Society of Vertebrate Paleontology (USA)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1966)
 • członek rzeczywisty  Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (od 1967)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1973)
 • Nagroda "Polish State Prize" za badania wczesnych ssaków (1974)
 • vice-prezes International Union of Geological Sciences (1980-1989)
 • vice-prezes International Paleontological Association (1980-1992)
 • Warszawski Krzyż Powstańczy (1985)
 • Walter Granger Memorial Award (USA, 1988)
 • członek Norwegian Academy of Sciences (Norwegia, od 1989)
 • członek Academia Europaea (beginning with 1991)
 • Doktor honoris causa University of Camerino (Włochy,1989)
 • Nagroda im. Alfreda Jurzykowskiego Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (USA, 1994)
 • Romer-Simpson medal, Society of Vertebrate Paleontology (USA, 1995) 
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (1996-1998)
 • Krzyż i tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość (1999)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002)
 • Nagroda premiera za Wybitne Osiągnięcia Naukowe (2005)
 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za książkę: Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure (2005)

Zatrudnienie
 • 05.1945 – 08.1946 asystent Muzeum Zoologii, Warszawa
 • 09.1948 – 12.1952 asystent, Wydział Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 01.1953 – 12.1960 starszy asystent Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • 01.1961 – 12.1982 dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • 08.1973 – 02.1974 profesor Muzeum Zoologii Porównawczej, Uniwerystet Harvarda,  Cambridge, USA
 • 09. 1982 – 06.1984 professor Instytut Paleontologii, Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i Uniwerystet Paryski, Francja
 • 07. 1984 – 05.1987 Kierownik Zakładu Paleontologii Kręgowców, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • 07. 1987 – 10. 1995 profesor paleontologii, Uniwersytet w Oslo, Norwegia
 • od 08. 1995 – profesor emerytowany Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Granty badawcze i inna działalność naukowa
 • 1952 grant w National Museum w Pradze (w ramach wymiany naukowej pomiędzy Polską i Czechosłowacją)
 • 1956 – 1957 grant Polskiej Akademii Nauk na naukę w instytucjach paleontologicznych w krajach skandynawskich
 • 1957 grant w National Museum w Pradze (w ramach wymiany naukowej pomiędzy Polską i Czechosłowacją)
 • 1960 grant w Stazione Zoologica Napoli, Neapol, Włochy (w ramach porozumienia Polskiej Akademii Nauk i Zoological Station w Neapolu)
 • 1975 – 1987 redaktor Palaeontologica Polonica
 • 1963 – 1971 organizator i kierownik Polsko-Mongolskich Ekspedycji Paleontologicznych do Mongolii
 • 1981 organizator Second International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Jadwisin, Poland.
 • 1991 organizator Fifth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota in Oslo, Norway.
 • 1996 – 2007 redaktor Acta Palaeontologica Polonica

Zainteresowania

 • 1949 – 1963 bezkręgowce paleozoiczne (Dewońskie i ordowickie trylobity Polski i krajów sąsiadujących: ich anatomia, systematyka, rozmieszczenie stratygraficzne i paleogeografia; ordowickie i sylurskie aparaty szczękowe wieloszczetów: ich anatomia, ewolucja i związki z formami współczesnymi)
 • 1963 - 2015 ssaki mezozoiczne na świecie: ich układ kostny, mięśniowy, budowa mózgu, systematyka, ewolucja i związki z współczesnymi ssakami
PublikacjeArtykuły naukowe, monografie, abstrakty i inne


1. Kielan, Z. 1954. Les trilobites Mésodévoniens des Monts des Sainte-Croix. Palaeontologia Polonica, 6: 50 pp. [text]

2. Kielan, Z. 1955. A new trilobite of the genus Ceraurus and the significance of cepahlic spines in the ontogeny and phylogeny of trilobites. Acta Geologica Polonica, 5: 215-240, Conspectus 63-80.

3. Kielan, Z. 1956. On the stratigraphy of the Upper Ordovician in the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 6: 253-271, Conspectus 55-64.

4. Kielan, Z. 1957. On the trilobite family Staurocephalidae. Acta Palaeontologica Polonica, 2: 155-180. [text]

5. Kielan, Z. 1959. Upper Ordovician trilobites from Poland and some related forms from Bohemia and Scandinavia. Palaeontologia Polonica, 11: 198 pp. [text]

6. Kielan, Z. 1960. On two olenellid trilobites from Hornsund, Vestspitsbergen. Studia Geologica Polonica 4: 83-92.

7. Kielan-Jaworowska, Z. 1961. On two Ordovician palychaete jaw apparatuses. Acta Palaeontologica Polonica 6: 237-260. [text]

8. Kielan-Jaworowska, Z. 1962. New Ordovician genera of polychaete jaw apparatuses. Acta Palaeontologica Polonica 7: 291-332. [text]

9. Kielan-Jaworowska, Z. 1963: Ordovician polychaete jaw apparatuses from Poland , Abstract. XVI International Congress of Zoology, Washington, Proceedings 1: 173-174.

10. Kielan-Jaworowska, Z. and Kowalski, K. 1965: Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions to the Gobi Desert in 1963 and 1964. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Cl. II, 13: 175-179.

11. Kielan-Jaworowska, Z. 1966: Third (1965) Polish-Mongolian Palaeontological Expedition to the Gobi Desert and Western Mongolia . Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Cl. II, 14, 249-252.

12. Kielan-Jaworowska, Z. 1966. Polychaete jaw apparatuses from the Ordovician and Silurian of Poland and a comparison with modern forms. Palaeontologia Polonica, 16: 152 pp. [text]

13. Kielan-Jaworowska, Z. 1967. Les résultats des Expéditions Paléontologiques Polono-Mongoles (1963-1965) dans le désert de Gobi et Mongolie occidentale. Colloque International du CNRS, 163. Problèmes Actuels de Paléontologie, Paris: 419-425.

14. Kielan-Jaworowska, Z. 1968. Scolecodonts versus jaw apparatuses. Lethaia, 1: 39-49. [text- journal site]

15. Kielan-Jaworowska, Z. 1969. Discovery of a multituberculate marsupial bone. Nature, 222: 1091-1092. [text- journal site]

16. Kielan-Jaworowska, Z. 1969. Archeolambdidae Flerov (Pantodonta) from the Paleocene of the Nemegt Basin , Gobi Desert. Palaeontologica Polonica, 19: 133-140. [text]

17. Kielan-Jaworowska, Z. 1969. Preliminary data on the Upper Cretaceous eutherian mammals from the Gobi Desert. Palaeontologia Polonica, 19: 171-191. [text]

18. Kielan-Jaworowska, Z. and Dovchin, N. 1969. Narrative of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions. Palaeontologia Polonica, 19: 7-30. [text]

19. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1969. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part I. Palaeontologia Polonica, 19: 192 pp. [text]

20. Kielan-Jaworowska, Z. and Sochava, A. V. 1969. The first multituberculate from the Uppermost Cretaceous of the Gobi Desert . Acta Palaeontologica Polonica, 14: 355-371. [text]

21. Kielan-Jaworowska, Z. 1970. New Upper Cretaceous multituberculate genera from Bayn Dzak, Gobi Desert. Palaeontologia Polonica, 21: 35-49. [text]

22. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1970. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part II. Palaeontologia Polonica, 21: 229 pp. [text]

23. Kielan-Jaworowska, Z. 1970. Unknown structures in multituberculate skull. Nature 226: 974-976. [text- journal site]

24. Kielan-Jaworowska, Z. 1971. Skull structure and affinities of the Multituberculata. Palaeontologia Polonica, 25: 5-41. [text]

25. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1971. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part III. Palaeontologia Polonica 25: 158 pp. [text]

26. Kermack, K. A. and Kielan-Jaworowska, Z. 1971. Therian and non-therian mammals. In. Kermack, D. M. and Kermack, K. A. (eds.) Early Mammals. Zoological Journal of the Linnean Society, 50, Supplement 1: 103-115.

27. Kielan-Jaworowska, Z. and Barsbold, R. 1972. Narrative of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, 1967-1972. Palaeontologia Polonica, 27: 1-12. [text]

28. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1972. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part IV. Palaeontologia Polonica, 27: 143 pp. [text]

29. Butler , P. M. and Kielan-Jaworowska, Z. 1973: Is Deltatheridium a marsupial? - Nature 245: 105-106. [text- journal site]

30. Kielan-Jaworowska, Z. 1974. Multituberculate succession in the Late Cretaceous of the Gobi Desert ( Mongolia ). Palaeontologia Polonica, 30: 23-40. [text]

31. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1974. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part V. Palaeontologia Polonica, 30: 178 pp. [text]

32. Kielan-Jaworowska, Z. 1974. Migrations of Multituberculata and the Late Cretaceous connections between Asia and North America . Annals of the South African Museum , 64: 231-243.

33. Kielan-Jaworowska, Z. 1975. Evolution and migration of the Late Cretaceous Asian mammals. Colloque International du CNRS, 218, Problémes Actuels de Paléontologie, Evolution des Vertébrés, Paris: 573-584.

34. Kielan-Jaworowska, Z. 1975. Preliminary description of two new eutherian genera from the Late Cretaceous of Mongolia. Palaeontologia Polonica, 33: 5-15. [text]

35. Kielan-Jaworowska, Z. 1975. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part I. Deltatheridiidae. Palaeontologia Polonica, 33: 103-132. [text]

36. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1975. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part VI. Palaeontologia Polonica, 33: 200 pp. [text]

37. Kielan-Jaworowska, Z. 1975. Possible occurrence of marsupial bones in Cretaceous eutherian mammals. Nature, 255: 698-699. [text- journal site]

38. Kielan-Jaworowska, Z. 1977. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part II. Postcranial skeleton in Kennalestes and Asioryctes. Palaeontologica Polonica, 37: 65-84.

39. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1977. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions. Part VII. Palaeontologia Polonica, 37: 165 pp. [text]

40. Gradziński, R., Kielan-Jaworowska, Z. and Maryańska, T. 1977. Upper Cretaceous Djadokhta, Barun Goyot and Nemegt Formations of Mongolia, including remarks on previous subdivisions. Acta Geologica Polonica, 27: 281-318.

41. Crompton, A. W. and Kielan-Jaworowska, Z. 1978. Molar structure and occlusion in Cretaceous therian mammals. In Butler , P. M. and Joysey, K. A. (eds.), Studies in the Development, Function and Evolution of Teeth: 249-289. Academic Press, London and New York

42. Kielan-Jaworowska, Z. and Dashzeveg, D. 1978. New Late Cretaceous mammal locality in Mongolia and a description of a new multituberculate. Acta Palaeontologica Polonica, 23: 115-130. [text]

43. Kielan-Jaworowska, Z. 1978. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part III. Postcranial skeleton in Zalambdalestidae. Palaeontologia Polonica, 38: 3-41. [text]

44. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1978. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part VIII. Palaeontologia Polonica, 38: 121 pp. [text]

45. Kielan-Jaworowska, Z. 1979. Pelvic structure and nature of reproduction in Multituberculata. Nature, 277: 402-403. [text- journal site]

46. Kielan-Jaworowska, Z. and Sloan, R. 1979. Catopsalis (Multituberculata) from Asia and North America and the problem of taeniolabidoid dispersal in the Late Cretaceous. Acta Palaeontologica Polonica, 24: 187-197. [text]

47. Clemens, W. A. and Kielan-Jaworowska, Z. 1979. Multituberculata. In. Lillegraven, J. A., Kielan-Jaworowska, Z. and Clemens, W. A. (eds.), Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History. University of California Press, Berkeley: 99-149.

48. Kielan-Jaworowska, Z., Eaton, J. G. and Bown, T. M. 1979. Theria of metatherian-eutherian grade. In. Lillegraven, J. A., Kielan-Jaworowska, Z. and Clemens, W. A. (eds.), Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History. University of California Press, Berkeley: 182-191.

49. Kielan-Jaworowska, Z., Bown, T. and Lillegraven, J. A. 1979. Eutheria. In. Lillegraven, J. A., Kielan-Jaworowska, Z. and Clemens, W. A. (eds.), Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History. University of California Press, Berkeley: 277-308.

50. Kielan-Jaworowska, Z. and Trofimov, B. A. 1980. Cranial morphology of Cretaceous euherian mammal Barunlestes. Acta Palaeontologica Polonica, 25: 167-185. [text]

51. Kielan-Jaworowska, Z. 1980. Absence of ptilodonoidean multituberculates in Asia and its paleogeographic implications. Lethaia, 13: 169-175. [text- journal site]

52. Kielan-Jaworowska, Z. and Trofimov, B. A. 1981. New occurrence of Cretaceous eutherian mammal Zalambdalestes. Acta Palaeontologica Polonica, 26: 3-7. [text]

53. Kielan-Jaworowska, Z. 1981. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part IV. Skull structure in Kennalestes and Asioryctes. Palaeontologia Polonica, 42: 25-78. [text]

54. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1981. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part IX. Palaeontologica Polonica, 42: 179 pp. [text]

55. Kielan-Jaworowska, Z. 1982. Marsupial-placental dichotomy and paleogeography of Cretaceous Theria. In. Monanaro-Galitelli, E. (ed.), Proceedings of the First International Meeting on "Palaeontology, Essential of Historical Geology". S.T.E.M. Mucchi, Modena : 367-383.

56. Kielan-Jaworowska, Z. 1983. Mulituberculate endocranial casts. Palaeovertebrata, 13: 1-12.

57. Kielan-Jaworowska, Z. and Osmólska, H. (eds.), Second International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Jadwisin, 1981. Acta Palaeontologica Polonica, 28: 306 pp. [text]

58. Dashzeveg, D. and Kielan-Jaworowska, Z. 1984. The lower jaw of an aegialodontid mammal from the Early Cretaceous of Mongolia. Zoological Journal of the Linnean Society, 82: 217-227. [text- journal site]

59. Kielan-Jaworowska, Z. 1984. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part V. Skull structure in Zalambdalestidae. Palaeontologia Polonica, 46: 107-117. [text]

60. Kielan-Jaworowska, Z. 1984. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part VI. Endocranial casts of eutherian mammals. Palaeontologia Polonica, 46: 157-171. [text]

61. Kielan-Jaworowska, Z. 1984. Evolution of the therian mammals in the Late Cretaceous of Asia. Part VII. Synopsis. Palaeontologia Polonica, 46: 173-183. [text]

62. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1984. Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, Part X. Palaeontologia Polonica, 46: 183 pp. [text]

63. Kielan-Jaworowska, Z., Poplin, C., Presley, R. and Ricqlès, A. 1984. Preliminary note on multituberculate cranial anatomy studied by serial sections. In Reif, W. E. and Westphal, F. (eds.), Third Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems. Short Papers, Attempto Verlag, Tübingen: 123-128.

64. Fosse, G., Kielan-Jaworowska, Z. and Skaale, S. G. 1985. The microstructure of tooth enamel in multituberculate mammals. Palaeontology, 28: 435-449.

65. Kielan-Jaworowska, Z., Presley, R. and Poplin, C. 1986. Cranial vascular system in taeniolabidoid multituberculate mammals. Transactions of the Royal Society of London , B. Biological Sciences, 313: 525-602. [text- journal site]

66. Kielan-Jaworowska, Z. and Trofimov, B. A. 1986. Endocranial cast of Cretaceous eutherian mammal Barunlestes. Acta Palaeontologica Polonica, 31, 137-149. [text]

67. Kielan-Jaworowska, Z. Brain evolution in Mesozoic mammals. Contributions to Geology, Special Paper, 3: 21-34.

68. Kielan-Jaworowska, Z., Dashzeveg, D. and Trofimov, B. A., 1987. Early Cretaceous multituberculates from Asia and a comparison with British and North American Jurassic forms. Acta Palaeontologica Polonica, 32: 3-47. [text]

69. Kielan-Jaworowska, Z., Crompton, A. W. and Jenkins F. A. 1987. The origin of egg laying mammals. Nature, 326: 871-873. [text- journal site]

70. Bonaparte, F. J. and Kielan-Jaworowska, Z. 1987. Late Cretaceous dinosaur and mammal faunas of Laurasia and Gondwana. In Currie, P. M. and Coster, E. H. (eds.). Fourth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems. Short Papers: 23-29.

71. Hopson, J. A., Kielan-Jaworowska, Z. and Allin, E. F. 1989. The cryptic jugal in multituberculates. Journal of Vertebrate Paleontology, 9: 201-209. [text- journal site]

72. Kielan-Jaworowska, Z. and Dashzeveg, D. 1989. Eutherian mammals from the Early Cretaceous of Mongolia. Zoologica Scripta, 18: 347-388. [text- journal site]

73. Kielan-Jaworowska, Z. 1989. Postcranial skeleton of a Cretaceous multituberculate mammal. Acta Palaeontologica Polonica, 34, 75-85. [text]

74. Bonaparte, J. F. Krause, D. W. and Kielan-Jaworowska, Z. 1989. Ferugliotherium windhauseni Bonaparte, the first known multituberculate from Gondwanaland. Paleontology, 9, Supplement to No. 3. Abstracts: 14A.

75. Kielan-Jaworowska, Z. and Nessov, L. A. 1990. On the metatherian nature of the Deltatheroida, a sister group of the Marsupialia. Lethaia, 23: 1-10. [text- journal site]

76. Kielan-Jaworowska, Z. and Qi, T. 1990. Fossorial adaptations of a taeniolabidoid multituberculate mammal from the Eocene of China. Vertebrata PalAsiatica, 28: 83-94.

77. Krause, D., Kielan-Jaworowska, Z. and Turnbull, W. D. 1989. Early Cretaceous Multituberculata (Mammalia) from the Antlers Formation, Trinity Group, in North-Central Texas . Journal of Vertebrate Paleontology, 9, Supplement to No. 3. Abstracts: 31A

78. Kielan-Jaworowska, Z., Heintz, N. and Nakrem, H. A. (eds.), 1991. Fifth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Extended Abstracts. Contributions from the Paleontological Museum, University of Oslo , 364: VII + 72 pp

79. Fosse, G., Kielan-Jaworowska, Z. and Ensom, P. C. 1991. Enamel ultrastructure of Late Jurassic multituberculate mammals. In. Kielan-Jaworowska, Z. Heintz, N. and Nakrem H. A. (eds.) Fifth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Extended Abstracts. Contributions from the Paleontological Museum University of Oslo , 364, 25-26

80. Kielan-Jaworowska, Z. and Ensom, P. C. 1991. Suprageneric taxa of Late Jurassic and Early Cretaceous multituberculate mammals. In. Kielan-Jaworowska, Z., Heintz, N. and Nakrem H. A. (eds.), Fifth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Extended Abstracts. Contributions from the Paleontological Museum University of Oslo , 364: 35-36

81. Nessov, L. A. and Kielan-Jaworowska, Z. 1991. Evolution of the Cretaceous Asian therian mammals. In. Kielan-Jaworowska, Z. Heintz, N. and Nakrem H. A. (eds.), Fifth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota. Extended Abstracts. Contributions from the Paleontological Museum University of Oslo , 364: 51-52

82. Kielan-Jaworowska, Z. Bergström, J, and Ahlberg. P. 1991. Cheirurina (Trilobita) from the Upper Ordovician of Västergötland and other regions of Sweden . Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 113: 219-144. [text- journal site]

83. Kielan-Jaworowska, Z., Kiepura, M. and Modlinski, Z. 1991. Trilobita. In. M. Pajchlowa (ed.), Geology of Poland , Vol. III, Atlas of Guide and Characteristic Fossils. Part 1a. Paleozoic. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 132-159

84. Kielan-Jaworowska, Z. and Ensom, P. 1992. Multituberculate mammals from the Purbeck Limestone Formation (Late Jurassic) of Southern England . Palaeontology, 36: 95-126

85. Kielan-Jaworowska. 1992. Interrelationships of Mesozoic Mammals. Historical Biology, 6: 185-202. [text- journal site]

86. Krause, D. W., Kielan-Jaworowska, Z. and Bonaparte, J. F. 1992. Ferugliotherium the first multituberculate from South America . Journal of Vertebrate Paleontology, 12: 351-376

87. Kielan-Jaworowska, Z. and Nessov, L. A. 1992. Multituberculate mammals from the Cretaceous of Uzbekistan. Acta Palaeontologica Polonica, 37: 1-17. [text]

88. Marshall, L. C. and Kielan-Jaworowska, Z. 1992. Relationships of the dog-like marsupials, deltatheroidans and early tribosphenic mammals. Lethaia, 25: 361-374. [text- journal site]

89. Krause, W. D. and Kielan-Jaworowska, Z..1993. The endocranial cast and encephalization quotient in Ptilodus. Palaeovertebrata, 22: 99-112. [text- journal site]

90. Kielan-Jaworowska. Z., and Gambaryan, P. P. 1993. Competitive inferiority of multituberculates to eutherians. In. Fourth Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Evolution 93, Abstracts, Montpellier ( France ), August 22-28, 1993: 218.

91. Kielan-Jaworowska, Z. 1994. A new generic name for the multituberculate mammal 'Djadochtatherium' catopsaloides. Acta Palaeontologica Polonica, 39: 134-136.

92. Kielan-Jaworowska, Z. and Ensom, P. C. 1994. Tiny plagiaulacoid multituberculate mammals from the Purbeck Limestone Formation of Dorset, England. Palaeontology, 37: 17-31.

93. Kielan-Jaworowska, Z. and Gambaryan, P. P. 1994. Postcranial anatomy and habits of Asian multituberculate mammals. Fossils and Strata, 36: 1-92.

94. Ensom, P. C., Evans, S. E., Francis, J. E., Kielan-Jaworowska, Z. and Milner, A. R. 1994. The fauna and flora of the Sunnydown Farm footprint site and associated sites. Purbeck Limestone Formation, Dorset. Proceedings of the Dorset Natural History and Archaeological Society, 115: 181-182.

95. Nessov, L. A., Kielan-Jaworowska, Z., Hurum, J. H., Averianov , A. O., Fedorov, P. V., Potapov, D. A. and Frøyland, M. 1994. First Jurassic mammals from Kyrgyzstan . Acta Palaeontologica Polonica, 39: 315-326. [text]

96. Gambaryan, P. P. and Kielan-Jaworowska, Z., 1995. Masticatory musculature in Asian taeniolabidoid multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica, 40: 45-108. [text]

97. Hurum, J. H., Presley, R. and Kielan-Jaworowska, Z., 1995. Multituberculate ear ossicles. In. Sun, A. and Wang, Y. (eds.). Sixth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota, Short Papers, China Ocean Press, Beijing : 243-246.

98. Kielan-Jaworowska, Z. and Bonaparte, J. F. 1996. Partial dentary of a multituberculate mammal from the Late Cretaceous of Argentina, and its taxonomic implications. -Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 20: 1-11.

99. Hurum, J. H., Presley, R. and Kielan-Jaworowska, Z. 1996. The middle ear in multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica, 41: 253-275. [text]

100. Gambaryan, P. P. and Kielan-Jaworowska, Z. 1997. Sprawling versus parasagittal stance in multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica, 42: 13-44. [text]

101. Kielan-Jaworowska, Z. 1997. Characters of multituberculates neglected in phylogenetic analyses of early mammals. Lethaia, 29: 249-266. [text- journal site]

102. Kielan-Jaworowska, Z. and Hurum, J. H. 1997. Djadochtatheria a new suborder of multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica, 42: 201-242. [text]

103. Kielan-Jaworowska, Z. 1998. Humeral torsion in multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica, 43: 131-134. [text]

104. Nessov. L. A., Archibald, J. D. and Kielan-Jaworowska, Z., 1998. Ungulate-like mammals from the Cretaceous of Uzbekistan and a phylogenetic analysis of Ungulatomorpha. Bulletin of the Carnegie Museum of Natural History 34: 40-88.

105. Kielan-Jaworowska, Z. and Dashzeveg, D. 1998. Early Cretaceous amphilestid (‘triconodont’) mammals from Mongolia . Acta Palaeontologica Polonica 43: 413-438. [text]

106. Kielan-Jaworowska, Z., Cifelli, R. and Luo, Z. 1998. Alleged Cretaceous placental from down under. Lethaia 31: 267-268. [text- journal site]

107. Averianov , A. and Kielan-Jaworowska, Z. 1999. Marsupials from the Late Cretaceous of Uzbekistan . Acta Palaeontologica Polonica 44: 71-81. [text]

108. McKenna, M. C. Kielan-Jaworowska , Z. and Meng, J. 2000. Earliest eutherian mammal skull from the Late Cretaceous (Coniacian) of Uzbekistan. Acta Palaeontologica Polonica 45: 1-54. [text]

109. Kielan-Jaworowska Z., Novacek M.J., Trofimov B.A., Dashzeveg D. 2000. Mammals from the Mesozoic of Mongolia . In. M.J. Benton, M.A. Shishkin, D.M. Unwin i E.N. Kurochkin (eds.) The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia : 571–624. Cambridge University Press, Cambridge

110. Cifelli, R. L., Madsen, S. K. Sigogneau-Russell, D., Kielan-Jaworowska, Z., and Maxwell, W. D. 2000. Early Cretaceous symmetrodont from Montana . Journal of Vertebrate Paleontology 20, Supplement to No. 3. Abstracts: 35A

111. Gordon: C., Kielan-Jaworowska, Z., and Cifelli R. L. 2000. Early Cretaceous multituberculates from Western North America . Journal of Vertebrate Paleontology 20, Supplement to No. 3. Abstracts: 46A

112. Luo, Z.-X., Cifelli, R.L., and Kielan-Jaworowska, Z. 2001. Dual origin of tribosphenic mammals. Nature 409: 53-57. [text- journal site]

113. Kielan-Jaworowska, Z. and Hurum, J. H. 2001. Phylogeny and systematics of multituberculate mammals. Palaeontology 44: 389-429

114. Kielan-Jaworowska, Z. and Cifelli, R. J. 2001. Primitive boreosphenidan mammal (?Deltatheroida) from the Early Cretaceous of Oklahoma . Acta Palaeontologica Polonica 46: 377-391. [text]

115. Cifelli, R. L., Luo, Z.-X., and Kielan-Jaworowska, Z. 2001. The relationships of monotremes and the earliest-known southern tribosphenic mammals. Journal of Vertebrate Paleontology, 21, Supplement to No. 3. Abstracts: 40A

116. Luo, Z.-X., Kielan-Jaworowska, Z. and Cifelli, R. L. 2002. In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals. Acta Palaeontologica Polonica 47 (1): 1-78. [text]

117. Fostowicz-Frelik, Ł. and Kielan-Jaworowska, Z., 2002. Lower incisor in zalambdalestid mammals (Eutheria) and its phylogenetic implications. Acta Palaeontologica Polonica 47 (1): 177-180. [text]

118. Kielan-Jaworowska, Z., Cifelli, R. L., and Luo, Z.-X. 2002. Dentition and relationships of the Jurassic mammal Shuotherium. Acta Palaeontologica Polonica 47: 479-486. [text]

119. Sigogneau-Russell, D. and Kielan-Jaworowska, Z, Purbeck mammals. 2002. In . A.W.Milner and D. J. Batten (eds). Life and environment in Purbeck times. Special Papers in Palaeontology 68: 241-255.

120. Kielan-Jaworowska, Z., Hurum, J. H., Currie, P. J. and Barsbold, R. 2002. New data on anatomy of the Late Cretaceous multituberculate mammals Catopsbaatar. Acta Palaeontologica Polonica 47: 557-560. [text]

121. Kielan-Jaworowska, Z., Hurum, J. H., and Badamgarav, D. 2003. An extended range of multituberculate Kryptobaatar and distribution of mammals in the Upper Cretaceous of the Gobi Desert. Acta Palaeontologica Polonica 48 (2): 273-278. [text]

122. Lancaster, Terry, Kielan-Jaworowska, Zofia, and Thewissen, J.G.M. 2003. Body and brain size estimates from long bones in rodents. implications for multituberculates. Abstract. Journal of Vertebrate Paleontology 24, Supplement to no. 3, Abstracts: 70A.

123. Kielan-Jaworowska, Z. and Lancaster, T. 2004. A new reconstruction of of multituberculate endocranial casts and encephalization quotient of Kryptobaatar. Acta Palaeontologica Polonica 49: 177-188. [text]

124. Luo, Z.-X., Kielan-Jaworowska, Z. , and Cifelli, R. L. 2004. Evolution of dental replacement in mammals. Pp. 159-175, in . Fanfare for an Uncommon Paleontologist Festschrift in Honor of Dr. Malcolm C. McKenna, ( M. R. Dawson , and J. A. Lillegraven, eds.). The Carnegie Museum of Natural History Bulletin, 36. 159-175.

125. Kielan-Jaworowska, Z., Hurum, J. H., and Lopatin, A. 2005. Skull structure in Catopsbaatar and the zygomatic ridges in multituberculate mammals. Acta Palaeontologica Polonica 50 (3): 487-512. [text]

126. Hurum, J. H., Luo Z-X., and Kielan-Jaworowska, Z. 2006. Were mammals originally venomous? Acta Palaeontologica Polonica 51 (1): 1-11. [text]

127. Kielan-Jaworowska, Z. and Hurum, J. H. 2006. Limb posture in early mammals: Sprawling or parasagittal. Acta Palaeontologica Polonica 51 (3): 393-406. [text]

128. Davis, B., Cifelli, R. L.. and Kielan-Jaworowska, Z.. 2007: " Early Cretaceous deltatheroidan mammals from Oklahoma ". In:E.J. Sargis and M. Dagosto (eds.), Mammalian Evolutionary Morphology: A Tribute to Frederick S. Szalay, Springer Verlag: Dordrecht , The Netherlands.

129. Kielan-Jaworowska, Z., Ortiz-Jaureguizar, E., Vieytes, C. Pascual, R., and Goin, J. Francisco: 2007. First ?cimolodontan multituberculate mammal from South America . Acta Palaeontologica Polonica 52 (2): 257-262. [text]

130. Hurum, J. H. and Kielan-Jaworowska, Z. 2008. Postcranial skeleton of a Cretaceous multituberculate mammal Catopsbaatar. Acta Palaeontologica Polonica 53 (4): 545-566. [text]

Książki

1. Kielan, Z., Kozłowski, R., Kostyniuk, M. and Urbanek A., (eds.) 1955: Tempo przemian ewolucyjnych (Tempo of evolution). In: K. Petrusewicz (ed.) Wypisy z Ewolucjonizmu VII, 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 287 pp., (in Polish)

2. Kielan, Z. and Urbanek, A. (eds.), 1957: Myśl Ewolucyjna w Paleontologii (Evolutionary Idea in Palaeontology). Problemy Ewolucjonizmu, II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 287 pp., (in Polish)

3. Kielan-Jaworowska, Z. (ed.), 1963: Mały Słownik Paleontologiczny (Smal Paleontological Dictionary). Wiedza Powszechna, Warszawa, 216 pp., (in Polish)

4. Kielan-Jaworowska, Z. 1965: Czterysta Milionów Lat Historii Kręgowców (Four Hundred Millions of Years of Vertebrate History). Wiedza Powszechna, Warszawa, 188 pp., (in Polish)

5. Kielan-Jaworowska, Z. 1969: Polowanie na Dinozaury (Hunting for Dinosaurs), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 96 pp., (in Polish)

6. Kielan-Jaworowska, Z. 1969: Hunting for Dinosaurs, The MIT Press, Cambridge (Mass.) and London, 173 pp

7. Kielan-Jaworowska, Z. 1970: Pochodzenie i Ewolucja Ssaków (The Origin and Evolution of Mammals). Ossolineum PAN, Wrocław, 193 pp., (in Polish)

8. Kielan-Jaworowska, Z. 1972: Lov na Dinozaury (Hunting for Dinosaurs), Orbis, Praha, 127 pp., (in Czech)

9. Kielan-Jaworowska, Z. 1973: Przygody w Skamieniałym Świecie (Adventures in Fossilized World). Nasza Księgarnia, Warszawa, 166 pp., (in Polish)

10. Lillegraven, J. A., Kielan-Jaworowska, Z. and Clemens, W. A. (eds.), 1979: Mesozoic Mammals: The First Two-thirds of Mammalian History. University of California Press, Berkeley, 311 pp

11. Kielan-Jaworowska, Z., 1991: Ewolucja na Lądach (Terrestrial Evolution). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 67 pp. (in Polish)

12. Kielan-Jaworowska, Z., Ciefelli, R. L., and Luo, Z.-X. 2004. Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure. Columbia University Press, New York. 630 pp.

13. Kielan-Jaworowska, Z. 2013. In Pursuit of Early Mammals. Indiana University Press. Bloomington & Indianapolis.

14. Kielan-Jaworowska, Z. 2013. W poszukiwaniu wczesnych ssaków. Ssaki ery dinozaurów. 276 pp. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.


Artykuły popularne i przeglądowe

1. Kielan, Z. 1950: Trilobity, ich budowa, klasyfikacja i stosunek do innych stawonogów (Trilobites: structure, classification and relationship to other arthropods). -Wiadomości Muzeum Ziemi, 4, 112-136. (In Polish)

2. Kielan, Z. 1952: Najnowsze poglądy na klasyfikację trylobitów (Recent views on the trilobite classification). - Wiadomości Muzeum Ziemi, 6, 361-368. (In Polish)

3. Kielan, Z. 1952: Wygasanie szczepów zwierzęcych i zjawisko ich rzekomego starzenia się (Extinction of animal groups and their apparent aging). In: K. Petrusewicz (ed.) Zagadnienia Twórczego Darwinizmu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 446-462. (In Polish)

4. Kielan, Z. 1952: Prace poszukiwawcze paleontologów radzieckich w Środkowej Azji (Expeditions of Soviet palaeontologists to Central Asia). Wszechświat, for 1952: 186-189. (In Polish)

5. Kielan, Z. 1953: Latimeria - skamieniałość żyjąca (Latimeria - a living fossil). Problemy, for 1953: 263-267. (In Polish)

6. Kielan, Z. 1953: O odkryciu w oceanach dzisiejszych ryb sprzed 70 milionów lat (Discovery of a fish that was believed to be extinct 70 million years ago). Biologia w Szkole, for 1952: 3-5. (In Polish)

7. Kielan, Z. 1953: Wyjaśnienie zagadki człowieka z Piltdown (Explanation of the Piltdown puzzle). Kosmos A, for 1953: 93-95. (In Polish)

8. Kielan, Z. 1953: Uwagi o pochodzeniu stawonogów (Remarks on the origin of the arthropods). Kosmos A, for 1953: 277-295. (In Polish)

9. Kielan, Z. 1953: Wykrycie oszustwa naukowego (A scientific hoax). Problemy, for 1953: 131-133. (In Polish)

10. Kielan, Z. 1956: O teorii ewolucji kwantowej G. G. Simpsona (On the G. G. Simpson's theory of quantum evolution). Kosmos, A, for 1956: 121-136. (In Polish)

11. Kielan, Z. and Urbanek, A. 1956: Wrażenia z wycieczki do Związku Radzieckiego - o radzieckiej paleontologii (Impressions from an excursion to the Soviet Union - on the Soviet Palaeontology). Kosmos, A, for 1956: 207-215; 354-361. (In Polish)

12. Kielan, Z. 1957: Postępy w badaniach nad filogenezą kręgowców (Advances in studies on vertebrate phylogeny), In Kielan, Z. and Urbanek, A. (eds.) Myśl Ewolucyjna w Paleontologii (Evolutionary Ideas in Palaeontology). Problemy Ewolucjonizmu, II, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 43-70. (In Polish)

13. Kielan, Z. and Urbanek, A. 1957: Pozananie konkretnych dróg przebiegu ewolucji (Tracing the individual paths of evolution). In: Kielan, Z. and Urbanek, A. (eds.) Myśl Ewolucyjna w Paleontologii (Evolutionary Ideas in Palaeontology). Problemy Ewolucjonizmu, II, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 17-42. (In Polish)

14. Kielan, Z., 1957: Wrażenia z pobytu w Szwecji (Impressions from a stay in Sweden). Kosmos A, for 1957: 281-289. (In Polish)

15. Kielan. Z. 1957: Roman Kozłowski. Nauka Polska, for 1957: 107-112. (In Polish)

16. Kielan, Z. and Pożaryska, K. 1957. Nad fiordem Gullmar (At the Gullmar fiord). Wszechświat, for 1957: 52-53. (In Polish)

17. Kielan, Z. 1958: Paleontologia (Palaeontology). Encyklopedia Współczesna, 1 (13), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 28. (In Polish)

18. Kielan, Z. 1958: Paleozoologia (Palaeozoology). Encyklopedia Współczesna, 1, (13), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 28-29. (In Polish)

19. Kielan, Z. 1958: Ryby kopalne (Fossil fishes). Encyklopedia Współczesna, 2 (14), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 78-80. (In Polish)

20. Kielan, Z. 1958: Trylobity (Trilobites). Encyklopedia Współczesna, 3, (15), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 138-139. (In Polish)

21. Kielan, Z. 1958: Płazy kopalne (Fossil Amphibians). Encyklopedia Współczesna, 5, (17), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 224-226. (In Polish)

22. Kielan, Z. 1958: Amonity (Ammonites). Encyklopedia Współczesna, 8, (20), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 338-339. (In Polish)

23. Kielan, Z. 1958: Ptaki kopalne (Fossil birds). Encyklopedia Współczesna, 10, (22), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 459-460. (In Polish)

24. Kielan, Z. 1958: Ssaki kopalne (Fossil mammals). Encyklopedia Współczesna, 11 (23), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 515-518. (In Polish)

25. Kielan, Z. 1958: O prawdopodobienstwie bezpłciowego rozmnażania się trylobitów (On a possibility of a non-sexual reproduction of trilobites). Kosmos A, for 1958: 224-227. (In Polish)

26. Kielan, Z. 1959: Zwierzęta sprzed milionów lat (The animals before millions of years). Problemy, for 1959: 12-24. (In Polish)

27. Kielan-Jaworowska, Z. 1961: O ewolucji aparatów szczękowych u Eunicidae (Annelida, Polychaeta) [On the evolution of the jaw apparatuses in the Eunicidae (Annelida, Polychaeta)]. Kosmos A, for 1961: 425-441. (In Polish)

28. Kielan-Jaworowska, Z. and Urbanek, A. 1962: Co nowego w paleontologii? (What's new in paleontology?). Kosmos, A, for 1962: 5-26. (In Polish)

29. Kielan-Jaworowska, Z. 1962: Odkrycie najstarszych skamieniałości w prekambrze Australii (Discovery of the oldest fossils in the Precambrian of Australia). - Problemy, for 1962: 19-24. (In Polish)

30. Kielan-Jaworowska, Z. 1962: Zakład Paleozoologii PAN (Institute of Paleozoology of the Polish Academy of Sciences). Kosmos, for 1962: 354-358. (In Polish)

31. Kielan-Jaworowska, Z. 1963: Nowe odkrycia z pogranicza gadów i ssaków (New discoveries at the reptilian-mammalian transition). Kosmos, for 1963: 137-149. (In Polish)

32. Kielan-Jaworowska, Z. 1963: Wyprawy paleontologiczne na pustynię Gobi (Paleontological expeditions to the Gobi Desert). Problemy, for 1963: 212-219. (In Polish)

33. Kielan-Jaworowska, Z. 1963: Paleontologia (Paleontology). In Encyklopedia Przyroda i Technika, Wiedza Powszechna, Warszawa: 797-804. (In Polish)

34. Kielan-Jaworowska, Z. 1964: Polsko-mongolska współpraca w dziedzinie paleozoologii (Polish-Mongolia co‑operation in paleozoology). Nauka Polska, for 1964: 132-142. (In Polish)

35. Kielan-Jaworowska, Z. 1964: Paleontologowie polscy na pustyni Gobi (Polish paleontologists on the Gobi Desert). Problemy, for 1964: 592-604. (In Polish)

36. Kielan-Jaworowska, Z. 1964: Profesor Roman Kozłowski i prace warszawskiego ośrodka paleozoologii (Profesor Roman Kozłowski and the works of the Warsaw center for paleozoology). Wszechświat, for 1964: 173-178. (In Polish)

37. Kielan-Jaworowska, Z. 1965: Prace Zakładu Paleozoologii PAN na pustyni Gobi (Works of the Institute of Paleozoology of the Polish Academy of Sciences in the Gobi Desert). Kosmos, for 1965: 11-22. (In Polish)

38. Kielan-Jaworowska, Z. 1965: Wyprawy Zakładu Paleozoologii PAN na pustynię Gobi (Expeditions of the Institute of Paleozoology to the Gobi Desert). Przegląd Geologiczny, for 1965: 30-32. (In Polish).

39. Kielan-Jaworowska, Z. 1966: Polsko-Mongolskie Ekspedycje Paleontologiczne na pustynię Gobi i do zachodniej Mongolii (Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions to the Gobi Desert and Western Mongolia). Nauka Polska, for 1966: 61-69. (In Polish)

40. Kielan-Jaworowska, Z. 1966: Trzecia wyprawa Zakładu Paleozoologii PAN na pustynię Gobi (Third expedition of the Institue of Paleozoology of the Polish Academy of Sciences to the Gobi Desert. Przegląd Geologiczny, for 1966. (In Polish)

41. Kielan-Jaworowska, Z. 1968: Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions to the Gobi Desert. Scientific World, XII: 20-22

42. Kielan-Jaworowska, Z. 1968: Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne na pustynię Gobi i do Zachodniej Mongolii (Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions to the Gobi Desert and Western Mongolia). Problemy, for 1968: 721-731. (In Polish)

43. Kielan-Jaworowska, Z. 1968: Urweltiere in der Wüste Gobi. Bild der Wissenschaft, for 1968: 582-591

44. Kielan-Jaworowska, Z. 1969: Fossils from the Gobi Desert. Science Journal, 5A: 32-38

45. Kielan-Jaworowska, Z. 1970: Rewizja rodowodu ssaków (Revision of mammalian genealogy). Kosmos, for 1970: 365-379. (In Polish)

46. Kielan-Jaworowska, Z. 1970: Skąd się wzięły ssaki? (Where did mammal come from?). Polska, for 1970: 40-41. (Published in Polish, English, French, German and Spanish versions)

47. Kielan-Jaworowska, Z. 1971: Odkrycia polskich i mongolskich paleontologów na pustyni Gobi (Discoveries of the Polish and Mongolian palaeontologists in the Gobi Desert). Przegląd Orientalny, 78: 169-173. (In Polish)

48. Kielan-Jaworowska, Z. 1971: Pochodzenie ssaków (Origin of mammals). In: Człowiek i Nauka (Man and Science), Wiedza Powszechna, Warszawa: 253-287. (In Polish)

49. Kielan-Jaworowska, Z. 1971: Polsko-Mongolska współpraca w dziedzinie paleontologii w latach 1967-1970 (Polish-Mongolian co-operation in paleontology, in 1967-1970). Nauka Polska, for 1971: 128-134. (In Polish)

50. Kielan-Jaworowska, Z. 1971: Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne do Mongolii, 1976-1970 (Polish-Mongolian Expeditions to Mongolia, 1967-1970). Kosmos, for 1971: 175-177. (In Polish)

51. Kielan-Jaworowska, Z. 1972: Zakład Paleozoologii Polskiej Akademii Nauk (Institut of Paleozoology of the Polish Academy of Sciences). Nauka Polska, for 1972: 74-84. (In Polish)

52. Kielan-Jaworowska, Z. 1973: Prognoza rozwojowa paleontologii polskiej do roku 1990 (The Polish palaeontology developmental prognosis until 1990). Przegląd Zoologiczny, XVII: 196-300. (In Polish)

53. Kielan-Jaworowska, Z. 1974: Ssaki sprzed milionów lat (Mammals millions of years ago). Polska, for 1974: 10-11. (Published in Polish, English, French, German and Spanish versions)

54. Kielan-Jaworowska, Z. 1974: Wędrówki ssaków i kontynentów 80 milionów lat temu (Mammal dispersal and continental drift 80 millions of years ago). Problemy, for 1974: 6-11. (In Polish)

55. Kielan-Jaworowska, Z. 1974: Gobi (Gobi Desert). Kontynenty, for 1974: 35. (In Polish)

56. Kielan-Jaworowska, Z. 1975: Late Cretaceous mammals and dinosaurs from the Gobi Desert. American Scientist, 63: 150-159

57. Kielan-Jaworowska, Z. 1975: Pochodzenie ssaków (Origin of mammals). Biologia w Szkole, for 1975: 3-10. (In Polish)

58. Kielan-Jaworowska, Z. 1976: Kotlina dinozaurów (Dinosaur Valley). Polska, for 1976: 66-67. (Published in Polish, English, French, German and Spanish versions)

59. Kielan-Jaworowska, Z. and Urbanek, A. 1977: Roman Kozłowski (1889-1977), Nauka Polska, for 1977: 105-112. (In Polish)

60. Kielan-Jaworowska, Z. 1977: Roman Kozłowski (1889-1977). In: Słownik Biologów Polskich (Dictionary of Polish Biologists). Wiedza Powszechna, Warszawa: 50. (In Polish)

61. Kielan-Jaworowska, Z. 1978: Pochodzenie torbaczy i ssaków łożyskowych (Origin of marsupial and placental mammals). Kosmos, for 1978: 253-268. (In Polish)

62. Kielan-Jaworowska, Z. and Urbanek, A. 1978: Dedication, Roman Kozłowski (1889-1977). Acta Palaeontologica Polonica, 23: 415-425

63. Kielan-Jaworowska, Z. 1979: O akronimach instytucji posiadających kolekcje paleontologiczne (On the acronyms of institutions housing palaeontological collections). Przegląd Geologiczny, for 1979: 114-115. (In Polish)

64. Kielan-Jaworowska, Z. 1979: Jeszcze raz o aferze z Piltdown (Once more on the Piltdown affair). Kosmos, for 1979: 28. (In Polish)

65. Kielan-Jaworowska, Z. 1979: O ocenianiu badań naukowych w Polskiej Akademii Nauk (On the evaluation of scientific researches in the Polish Academy of Sciences). Nauka Polska, for 1979: 59-63. (In Polish)

66. Kielan-Jaworowska, Z. 1980: Les premiers mammifères. La Recherche, 108: 146-155

67. Kielan-Jaworowska, Z. 1984: A caccia di dinosauri nel Deserto di Gobi. In: Sulle Orme di Dinosauri, Wrizzo Editrice, Venezia: 87-109

68. Kielan-Jaworowska, Z. 1984: Collecting Cretaceous dinosaurs and mammals in the Gobi Desert. Fossils Quarterly, 2: 5-18

69. Kielan-Jaworowska, Z. 1985: Wymieranie masowe - problem kontrowersyjny (Mass extinction - a controversial problem). Problemy, for 1985: 2-5. (In Polish)

70. Kielan-Jaworowska, Z. 1989: If man did not exist would other thinking species appear? Contributions from the Paleontological Museum, University of Oslo, 359: 15-16

71. Kielan-Jaworowska, Z. 1989: Sprawozdanie Komisji Prezydium PAN ds. Odwołań od Krzywdzacych decyzji (Rapport of the Commission of the Presidium of the Polish Academy of Sciences for unjust decisions). Nauka Polska, for 1989: 83-92. (In Polish)

72. Kielan-Jaworowska, Z. 1989: Wspomnienie o Romanie Kozłowskim (Remembering Roman Kozłowski). Nauka Polska, for 1989: 143-148. (In Polish)

73. Kielan-Jaworowska, Z. 1992: Remembrance of L. Beverly Halstead in Poland. Modern Geology, 18: 83-87

74. Kielan-Jaworowska, Z. 1992: Pattedyr i skyggen av dinosaurene (Mammals in shadow of dinosaurs). Naturen, 116: 255-259. (In Norwegian)

75. Kielan-Jaworowska, Z. 1994: The idea of evolution in Russia and in the Soviet Union. Abstract. Geonytt 21 (Februar 1994): 9

76. Kielan-Jaworowska, Z. Remembrance of Antoni Hoffman. Acta Palaeontologica Polonica, 38: 121-122

77. Kielan-Jaworowska, Z. 1996. Pochodzenie ssaków: odkrycia i kontrowersje (Origin of mammals: discoveries and controversies). Kosmos 45: 603-622. (In Polish)

78. Kielan-Jaworowska, Z. 1997. Traditional paleontology lives on. Acta Palaeontologica Polonica. 42: 372-374

79. Kielan-Jaworowska, Z. 2001. Ewa Tomczykowa 1928-2001. Przegląd Geologiczny 49 (12): 1121-1122

80. Kielan-Jaworowska, Z. 2001. Nowy podział ssaków (New division of mammals). Polska Akademia Nauk. Działalność naukowa: Wybrane zagadnienia. Grudzień 2001: 76-78. (In Polish)

81. Kielan-Jaworowska, Z. 2003. 50 lat Instytutu Paleobiologii PAN (Fifty years of the Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences). Ewolucja. 1: 22-31. (In Polish)

82. Kielan-Jaworowska, Z. 2004. Gobi po trzydziestu latach (Gobi after thirty years). Ewolucja 2: 22-31. (In Polish)

83. Nadachowski, A. i Kielan-Jaworowska, Z. 2004. Ssaki. (Mammals). Wielka Encyklopedia PWN, 25: 488-491. (In Polish)

84. Kielan-Jaworowska, Z. 2004. Ssaki: Pochodzenie i ewolucja. (Mammals: origins and evolution). Wielka Encyklopedia PWN, 25: 491-492. (in Polish)

85. Kielan-Jaworowska, Z. 2005. Autobiografia. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50 (1): 7-49. (In Polish).[FULL_TEXT_PDF : 1.3 MB]

87. Cifelli, R. L. and Kielan-Jaworowska, Z.. 2005. Diagnosis: Differing interpretations of the ICZN. Acta Palaeontologica Polonica 50 (3): 650-652

87. Kielan-Jaworowska, Z. 2007. W cieniu dinozarów. Świat Nauki (Polish version of Scientific American) 3 (187): 44-51 [FULL_TEXT_PDF : ca. 900 KB]

88. Kielan-Jaworowska, Zofia. 2007. Mammals on the move. (Review of the book by Kenneth D. Rose: The Beginning of the Age of Mammals. Johns Hopkins University Press: 2006. 428 pp. – Nature, Vol. 446: 264-265.

89. Kielan-Jaworowska, Z. 2010. Pochodzenie Ssaków. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN  2: 37-47.

90. Kielan-Jaworowska, Z. 2011. Eksplozja Wczesnych Ssaków. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN  3: 39-57.

91. Kielan-Jaworowska, Z. 2012. Mój życiorys naukowy. Opublikowany w wydawnictwie okolicznościowym na 60-lecie Polskiej Akademii Nauk Tradycja-Współczesność-Przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952-2012: 38-45.[pdf-wersja autorska]