Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN w Warszawie

Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN w Warszawie

jest prowadzone przez Instytut Paleobiologii PAN wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i programu Studium dostępne są na stronach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Opiekun Studium w IP PAN dr hab. Barbara Kremer (kremer[a]twarda.pan.pl). IP PAN oferuje opiekę naukową nad doktoratami z zakresu szeroko rozumianej paleobiologii ewolucyjnej, środowiskowej i biogeologii. Mile widziane są propozycje doktoratów wysunięte przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnymi opiekunami.
 
Formularze [wniosek o stypendium doktoranckie]

Instytut Paleobioogii PAN realizuje działania edukacyjne również przez:

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN


  • prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej (oferta skierowana do szkół);
  • organizuje wykłady im. Romana Kozłowskiego;
  • więcej informacji  Muzeum Ewolucji.


Seminaria Instytutu Paleobiologii PAN


  • otwarte seminaria o tematyce paleontologicznej prowadzone przez pracowników i gości Intstytutu Paleobiologii PAN;
  • więcej informacji Seminaria.