Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2020:
Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy 
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN        okres realizacji: 2016 – 2020


Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej
kierownik: dr Daniel Madzia                                                                  okres realizacji: 2016 – 2020


Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych
i dzisiejszych ryb
 
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                         okres realizacji: 2016 – 2020


Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego
kierownik: dr hab. Adam Halamski                                                         okres realizacji: 2017 – 2020


Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi
kierownik: dr Tomasz Szczygielski                                                         okres realizacji: 2017 – 2020
Projekty międzynarodowe:

Origin and early evolution of sunken-wood ecosystems in the Jurassic of Southern Hemisphere: Reconstructing the decay processes of terrestrial organic matter in the deep-sea
uczestnik IP PAN: dr hab. Andrzej Kaim                                             okres realizacji: 2016 – 2020
finansowanie: Japan Society for the Promotion of Science
  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji