Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2019:
Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN          okres realizacji 2016 – 2019


Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na ewolucję ekosystemów oceanicznych zależnych od chemosyntezy
kierownik: dr Krzysztof Hryniewicz                                                         okres realizacji 2015 – 2019


Archeocyatha: geochemiczny i mikrotafonomiczny test stanowiska systematycznego
i znaczenia paleośrodowiskowego

kierownik: prof. Józef Kaźmierczak                                                       okres realizacji: 2016 – 2019

Projekty międzynarodowe:

Characteristics of the Paleocene wood-fall communities and their evolutionary significance
uczestnik IP PAN: dr Krzysztof Hryniewicz                                          okres realizacji: 2017 – 2019
finansowanie: Japan Society for Promotion of Science
  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji