Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2017:
Geneza umięśnienia lokomotorycznego Silesauridae na tle ewolucji dinozaurów
kierownik: mgr Rafał Piechowski                                                          okres realizacji: 2014 – 2017


POLNOR – The Changing Ocean of the Polar North
koordynator IP PAN: Jarosław Stolarski                                                 okres realizacji: 2014 2017
organizator: Polish-Norwegian Research Programme

Evidence for Paleo Ice Stream Collapse in the Western Ross Sea since the Last Glacial Maximum
organizator: National Science Foundation, USA                                    okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech Majewski

Timing and duration of LGM and post−LGM grounding events in the Whales Deep paleo ice streams, Eastern Ross Sea continental shelf
organizator: National Science Foundation, USA                                     okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech Majewski
  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji