Projekty badawcze


Projekty badawcze zakończone w roku 2012:


Okno tafonomiczne w ordowiku Hubei (Chiny): ramienionogi i fauna towarzysząca z zachowanymi tkankami miękkimi
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Baliński                                               okres realizacji: 2009 - 2012

Ślady życia z osadów archaiku Gór Barberton (RPA) i ich znaczenie dla interpretacji ewolucji wczesnej biosfery
kierownik: dr Barbara Kremer                                                              okres realizacji: 2010 - 2012

Tafonomia kręgowców ze skondensowanych utworów środkowej kredy antykliny Annopola (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN                     okres realizacji: 2010 - 2012

Skamieniałości śladowe z górnego kambru Wiśniówki Wielkiej w Górach Świętokrzyskich     i ich znaczenie paleobiologiczne
kierownik: mgr Grzegorz Sadlok                                                           okres realizacji: 2010 - 2012

Modern mineralized cyanobacteria from alkaline volcanic lakes as analogues of Earth's early life
koordynator IP PAN: Barbara Kremer                                                  okres realizacji: 2010 - 2012
finansowanie: Homing Plus - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2010-1/9),  FNP

Deglaciation history of Pine Island Bay, Antarctica
uczestnik IP PAN: Wojciech Majewski                                                okres realizacji: 2009 - 2012
organizator: National Science Foundation, USA

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji