Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2011:Ewolucja cech uzębienia zajęczaków (Mammalia, Lagomorpha) na tle przemian środowiskowych w kenozoiku: heterochronia, adaptacje i znaczenie filogenetyczne
koordynator IP PAN: Łucja Fostowicz-Frelik                                     okres realizacji: 2010 - 2011
finansowanie:

Rekonstrukcja środowiska fosylizacji kości dinozaurów z Pustyni Gobi, Republika Mongolska
kierownik: Krzysztof Owocki                                                            okres realizacji: 2010 - 2011

Dynamika zmian faunistycznych i środowiskowych w sekwencji epikontynentalnych osadów syluru i dolnego dewonu basenu Dniestru, Ukraina
kierownik: Hubert Szaniawski                                                           okres realizacji: 2008 - 2011
finansowanie:

Fauna późnooliogoceńskich ramienionogów z południowo-zachodniej Francji: taksonomia oraz znaczenie paleoekologiczne i paleobiogeograficzne
kierownik: Maria Aleksandra Bitner                                                      okres realizacji: 2009 - 2011
finansowanie:

Ewolucja środowisk lądowych kajpru Górnego Śląska jako biotopów kręgowców
kierownik: Grzegorz Racki                                                                  okres realizacji: 2009 - 2011

Dynamika, paleoekologia i skład systematyczny flor liściowych najwyższej kredy Polski południowej i południowo-wschodniej
kierownik: Adam T. Halamski                                                               okres realizacji: 2009 - 2011

Ewolucja, systematyka i paleogeografia kręgowców
kierownik: Magdalena Borsuk-Białynicka                                                     okres realizacji: 2011

Paleobiologia, systematyka i znaczenie stratygraficzne mikroskamieniałości
kierownik: Ewa Olempska-Roniewicz                                                          okres realizacji: 2011

Biominerały i szkielety mineralne jako wskaźniki  paleofizjologiczne i paleoekologiczne 
 
kierownik: Grzegorz Racki                                                                         okres realizacji: 2011

Paleobiologia bentosu fanerozoicznego- kopalne i współczesne fauny ramienionogów i ślimaków
kierownik: Andrzej Balinski                                                                        okres realizacji: 2011

Strukturalne, biogeochemiczne i izotopowe nośniki informacji biologicznej w szkieletach organizmów
kierownik: Jarosław Stolarski                                                                      okres realizacji: 2011

Procesy ewolucyjne graptolitów na tle zmian środowiskowych
kierownik: Anna Kozłowska                                                                        okres realizacji: 2011

Znaczenie następstwa stratygraficznego przy odtwarzaniu przebiegu ewolucji 
kierownik: Jerzy Dzik                                                                                 okres realizacji: 2011

Współczesne i kopalne gąbki krzemionkowe
kierownik: Andrzej Pisera                                                                           okres realizacji: 2011

Korelacja triasowych faun koralowcowych Azji i Europy
uczestnik IP PAN: Ewa Roniewicz, Andrzej Gaździcki                        okres realizacji: 2006 - 2011
organizator: współpraca polsko-tadżycka


 

 

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji