mgr Dawid MAZUREK

doktorant w Zakładzie Paleobiologii Ewolucyjnej w latach 2009-2013Tematyka badawcza:

Wczesna ewolucja zwierząt
Kambryjskie ichnofosylia

Stopnie naukowe:
2009-2013 doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ PAN, temat: pochodzenie i wczesna ewolucja małży, opiekun naukowy: prof. dr hab. J. Dzik
2008 magisterium z biologii Uniwersytet Opolski, temat: makrofauna kredowa

Przewód doktorski:
temat: Powstanie i wczesna ewolucja mięczaków
promotor: prof. dr hab. Jerzy Dzik
otwarcie: 23 kwietnia 2013
Publikacje oryginalne:
Mazurek, D.
, Dec, M., and Łukowiak, M. 2015. A new echinocaridid phyllocaridan from the Lower Devonian of central-eastern Poland. Journal of Crustacean Biology, 35 (6): 785–788. [text - journal site]
Mazurek, D.
2014. The Tommotian phase of the Early Cambrian Agronomic Revolution in the carbonate mud environment of central Siberia. Lethaia 47 (1): 133-150.[text-publisher site]
Dzik, J. & Mazurek, D. 2013. Affinities of the alleged earliest Cambrian gastropod Aldanella. Canadian Journal of Zoology 91 (12): 914-923.[text-publisher site]
Zatoń, M. & Mazurek, D. 2011. Mikrokonchidy - mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska. Przegląd Geologiczny 59 (2): 157-162 [PDF]
Mazurek, D
. & Zatoń, M. 2011. Is Nectocaris pteryx a cephalopod? Lethaia 44 (1): 2-4 [PDF]
Jagt, J.W.M. & Mazurek, D. 2010. A calanticid cirripede from the middle Turonian of the Opole Cretaceous Basin. Opole Scientific Society Nature Journal 43: 117-122 [PDF]
Mazurek, D.
& Słowiak, J. 2009. Silezaur dinozaurem? Przegląd Geologiczny 57 (7): 569-571 [PDF]

Kontakt:
Dawid Mazurek
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: dmazurek@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 697-88-84; pokój 133