Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego


W dniu 31 lipca 2012 roku Instytut Paleobiologii PAN został członkiem-założycielem konsorcjum, którego głównym zadaniem jest reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Narodowego Muzeum Przyrodniczego i zapewnienie odpowiednich do tego warunków lokalowych i finansowych.

Muzeum to powołane zostało rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dniu 24 września 1919 roku, a wywodzące się z niego jednostki po wojnie zostały włączone do instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Członkami konsorcjum są również Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Ogród Botaniczny PAN – Centrum Zachowania Bioróżnorodności w Powsinie, oraz Muzeum Ziemi PAN. Spodziewane jest włączenie do konsorcjum także krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o historii muzeum w artykule:
Narodowe Muzeum Przyrodnicze; historia i marzenia.
Jerzy Dzik. Ewolucja 2 (2004): 47-57. [PDF]
  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum.

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji