Staże podoktorskie


Oferty staży podoktorskich:
Granty Narodowego Centrum Nauki
Konkurs SONATINA (do 3 lat po doktoracie) przewiduje realizację projektu badawczego w kraju, lecz wymaga równocześnie odbycia krótkiego (3-6 miesięcznego) stażu w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym:
SONATINA 5

Dodatkowo uzyskane środki w ramach grantów takich jak SONATA, SONATA BIS czy OPUS można przeznaczyć na realizację badań za granicą. Konkursy te tworzą spójną ścieżkę kariery od zdobycia doświadczenia w zagranicznych instytucjach badawczych:
Wykaz wszystkich konkursów NCN
Pozostałe konkursy międzynarodowe współfinansowane przez NCN


Fundacja Humboldta
Finansuje stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech:
Programy sponsorskie


Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki
Finansuje stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Japonii:
JSPS
Programy stypendialne

Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowships
(w ramach programu Horizon Europe 2021-2027, w trakcie „budowy”):
Stypendia indywidualne
Program stypendiów badawczych


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Stypendia na realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach w USA:
Programy stypendialne


Oferty zamieszczane na stronach Uniwersytetów/ Instytutów naukowych, np.:
Uniwersytet w Uppsala
Instytut Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Królewskie w Londynie
Pavol Jozef Safarik University


Ogłoszenia zamieszczane na stronach paleontologicznych organizacji międzynarodowych:
The Palaeontological Association
Paleontological Society


Wyszukiwarki w ogólnodostępnych bazach danych:
EURAXESS
ScholarshipDb.Net


Poradniki dla postdoków i inne informacje:
Bezpłatny elektroniczny przewodnik dla naukowców „Ameryka dla postdoków”
PAN naukowiec
OBYWATELE NAUKI