Seminaria Instytutu Paleobiologii PANSeminaria - rok 2013


 • Środa, 18 grudnia 2013: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro dr Adam T. Halamski (Instytut Paleobiologii PAN):

  3 x ramienionogi

  Abstrakt [PDF]


 • Środa, 24 kwietnia 2013: godz. 11:00 (sala konferencyjna VI piętro) mgr Krzysztof Hryniewicz (University of Oslo):

  Zespoły źródeł węglowodorowych z pogranicza jury i kredy Spitsbergenu i ich znaczenie dla odtwarzania ewolucji ekosystemów chemosyntetyzujacych

  Abstrakt [PDF] • Środa, 20 marca 2013: godz. 11:00 (sala konferencyjna VI piętro) dr Błażej Błażejowski (Instytut Paleobiologii PAN):

  Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne fauny typu solnhofeńskiego w Sławnie (Polska środkowa)

  Abstrakt [PDF]


 • Środa, 27 lutego 2013: godz. 11:00 (sala konferencyjna VI piętro) Prof. Ewa Olempska (Instytut Paleobiologii PAN):

  Paleozoiczne Ctenostomata- czy prawdziwe mszywioły?

  Abstrakt [PDF]


 • Czwartek, 24 stycznia 2013: godz. 11.00 (sala spotkań Instytutu Geografii, parter) Prof. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN):

  Chiński lufcik na świat ordowiku

  Abstrakt [PDF]