Projekty badawcze


Projekty badawcze zakończone w roku 2013:Początek ery gadów naczelnych w permsko-triasowym zapisie Polski, Rosji i Tunezji
kierownik: dr Tomasz Sulej                                                                   okres realizacji: 2011 – 2013

Otwornice i stratygrafia osadów górnej kredy okolic Halicza (zachodnia Ukraina)
kierownik: dr hab. Danuta Peryt, prof. nadzw. IP PAN                             okres realizacji: 2011 – 2013

Ekologia gadów triasowych Górnego Śląska na podstawie składu izitopowego ich zębów

kierownik: mgr Natalia Konieczna                                                         okres realizacji: 2011 – 2013

Gastropod recovery and  paleodiversity pattern after the Permian-Triassic extinction
koordynator IP PAN: Andrzej Kaim                                                      okres realizacji: 2012 – 2013
finansowanie: Alexander von Humboldt Foundation (Return Fellowships)

Morphology and phylogeny of basal lagomorphs, with focus on the North American Palaeolagus
koordynator IP PAN: Łucja Fostowicz-Frelik                                          okres realizacji: 2010 – 2013
finansowanie: American Museum of Natural History, Nowy York, USA (Theodore Roosevelt Fellowship)

Biodiversity of Recent lithistid sponges 
uczestnik IP PAN: Andrzej Pisera                                                         okres realizacji: 2011 – 2013
organizator: PAN we współpracy z Rosyjską Akademią Nauk  • WSPÓŁPRACA
Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych:

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją,  Tunezją oraz Boliwią

  • WYDAWNICTWA

Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji