Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr hab. Ryszard Wrona


Paleontologia i biostratygrafia wczesnego Paleozoiku


CURRICULUM VITAEDane osobowe


Ryszard Marian Wrona
Urodzony 25 marca 1943


Tytuły i członkostwa

 • 1970 magisterium z geologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski,
 • 1979 doktorat, Instytut Paleobioogii PAN
 • 2006, habilitacja, Instytut Paleobiologii, PAN 
 • członek Polskiego Towarzystwa Paleontologicznego i Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • członek Commission Internationale de Microflore du Paléozoïque and Correspondent of the Chitinozoan CIMP Newsletter.
 • członek Polskiego Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • czł‚onek Polskiego Związku Alpinizmu

Zatrudnienie i stypendia
 • 1970-1971 Laboratorium Mikropaleontologii, Zakład Paleozoologii PAN (asystent laboratoryjny)
 • od 1971 Instytut Paleobioogii PAN (1971-1974 asystent, 1974-1979 starszy asystent, od 1980 docent)
 • 1974-1975 stypendium w Instytucie Geologii i Geofizyki, Nowosibirsk; Instytucie Geologii Prekambryjskiej, Leningrad; Instytucie Geologii, Tallinn; Instytucie Nauk Geologicznych, Kijów

Granty i projekty badawcze
 • 1970-1975 - Projekt: „Zwiększenie ie efektywności badań regionalnych i poszukiwań„ złóż ropy i gazu na wybranych obszarach kraju; w ramach problemu węzłowego 01.1.1: „Kompleksowe metody  i dobór środków dla badań geologicznych struktur wgłębnych", projekt koordynowany przez Państwowy Instytut Geologiczny
 • 1975-1980 International Geological Correlation Programme, IGCP; projekt 53 "Ecostratigraphy"
 • 1994-1980 IGCP; projekt 366 "Ecological aspects of the Cambrian radiation"
 • 1998-2003 IGCP; projekt 410 "The Great Ordovician Biodiversification event"
 • 1990-1991 grant Swedish Research Council, Uppsala University; "Early Cambrian skeletal fossils from Antarctica" 
 • 2000-2003 grant Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Środowiska; "Palaeozoic Accretion of Poland"
 • 2004-2006 Ppolsko-Ukraiński Projekt NATO; CLG 980500 "Environmental changes at the Silurian/Devonian boundary in the Dnestr Basin, Ukraine"
 • 2004-2008 IGCP; projekt 503  "Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate"
 • 2005 PalSIRP-Sepkoski Grant ufundowany przez Paleontological Society; "Evolution and relationships of palaeoscolecid worms" 
 • 2008-2011 ­ grant Komitetu Badań Naukowych (MNiSW): "Geochemical and faunal dynamics cs in the Silurian and Devonian epicontinental sequences of the Dnestr Basin, Ukraine"Udział w spotkaniach naukowych
 • 1983 International Symposium and Field Meeting of the Subcommission on Silurian Stratigraphy IUGS; Podole, Ukraina
 • 1986 International workshop on Taxonomy and Biostratigraphy of the Earliest Skeletal Fossils - IUGS Subcommission on Cambrian Stratigraphy; Uppsala, Szwecja
 • 1988 International Symposium on origins and evolution of the Antarctic biota; Londyn-Cambridge, Wielka Brytania
 • 1990 Third International Symposium on the Cambrian System - IUGS Subcommission on Cambrian Stratigraphy; Nowosibirsk, Związek Radziecki
 • 1993 The Second Baltic Stratigraphic Conference; Wilno, Litwa
 • 1995 6th Paleobentos International Symposium; Sardynia, Włochy
 • 1996 International Conference “Paleogeography of the Vendian-Early Palaeozoic”; Ekaterinburg (Ural), Rosja
 • 1998 Palynological Symposium and Workshop of CIMP; Piza, Włochy
 • 1999 8th International Symposium on the Ordovician System; Praga, Czechy
 • 1999 4th Baltic Stratigraphic Conference, Ryga, Litwa
 • 2004 International Symposium “Early Palaeozoic Palaeogeography and Palaeoclimate”; Erlangen, Niemcy
 • 2007 ­ 8th Czech-Slovak-Polish Palaeontological al Conference, Bratislava, Słowacja
 • 2007 ­ 6th Romanian Symposium on Paleontology, RumuniaWyprawy naukowe
 • stanowiska paleozoiczne, Polska; szczególnie Ordowik, Sylur, Dewon
 • Mioceńskie i czwartorzędowe stanowiska Polsce południowej i centralnej
 • Estonia  1975, 1983, 1995
 • Ukraina (Podole) 1983, 1999
 • Kazachstan 1990
 • Spitsbegren 1975, 1979 
 • Czechy 1980, 1982, 1999
 • Antarktyda (Szetlandy Południowe) 1980/1981, 1985/1986
 • Indie (Zachodnie Himalaje) 1984, 1987, 1998
 • Szwecja (Scania) 1986, (Gotlandia) 1987
 • Włochy (Sardynia) 1995
 • Rosja (Ural) 1996
 • Iran 1996
 • Mongolia 1999
 • Ukraina - 2004, 2006, 2008, 2010
  .
Nauczanie
 • 1971/1972 ćwiczenia "Podstawy paleontologii", Wydział Geologii UW
 • 1999, 2000, 2004, 2009 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, wykłady monograficzne "Współczesne problemy paleontologii" ­  


Zainteresowania naukowe
 • paleontologia i biostratygrafia Paleozoiku
 • mikropaleontologia:  skamieniałości kambryjskie (paleobiologia, taksonomia, systematyka, biostratygrafia)
 • palinologia: Chitinozoa palaeobiologia, biostratygrafia, paleogeografia


Publikacje


Szaniawski, H. & Wrona, R. 1973. Polychaete jaw apparatuses and Scolecodonts from the Upper Devonian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 18: 223-267.

Wrona, R. 1977. Trochiliscus (Eutrochiliscus) cf. bulbiformis Karpinsky (Charophyta) in the Devonian Limestone of Traunkammen, Spitsbergen. Acta Palaeontologica Polonica, 22 (3): 289-296.

Wrona, R. 1980 - Microarchitecture of the chitinozoan vesicles and its paleobiological significance. Acta Palaeontologica Polonica, 25, 123-163.

Wrona, R. 1980. Upper Silurian-Lower Devonian Chitinozoa from subsurface of southeastern Poland. Palaeontologia Polonica 41: 103-165.

Wrona, R. 1982. Early Cambrian phosphatic microfossils from southern Spitsbergen (Hornsund region). Palaeontologia Polonica, 43: 9-16.

Gaździcki, A., Gradziński, R., Porębski, Sz. J. & Wrona, R. 1982. Pholadid Penitella borings in glaciomarine sediments (Pliocene) of King George Island, Antarctica. N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 12: 723-735.

Gaździcki, A., & Wrona, R. 1982. Paleontological studies carried out during the Vth Antarctic Expedition of the Polish Academy of Sciences, 1980-1981. Przegląd Geologiczny, 2 (346): 57-61, Warszawa.

Birkenmajer, K., Gaździcki, A. & Wrona, R. 1983. Cretaceous and Tertiary fossils in glacio-marine strata at Cape Melville, Antarctica. - Nature, 303 (5912): 56-59.

Förster, R., Gaździcki, A., & Wrona, R. 1985. First record of a homolodromiid crab from a Lower Miocene glacio-marine sequence of Western Antarctica. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 6: 340-348.

Wrona, R.  1987. Cambrian microfossil Hadimopanella Gedik from Tertiary glacial erratics in West Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I. Palaeontologia Polonica, 49: 37-48.

Birkenmajer, K., Gaździcki, A., Pugaczewska, H. & Wrona, R. 1987. Recycled Cretaceous belemnites in Lower Miocene glaciomarine sediments (Cape Melville Formation) of King George Island, West Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I. Palaeontologia Polonica, 49: 49-62.

Szaniawski, H. & Wrona, R. 1987. Polychaete jaws from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, West Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I. Palaeontologia Polonica, 49: 105-125.

Förster, R., Gaździcki, A., & Wrona, R. 1987. Homolodromiid crabs from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, West Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part I. Palaeontologia Polonica, 49: 147-161.

Wrona, R.  1989. Cambrian limestone erratics in the Tertiary glacio-marine sediments of King George Island, West Antarctica. - Polish Polar Research., 10 (4): 533-553.

Wrona, R.  1991. Chitinozoa. pp. 321-322. - In: Atlas of guide and characteristic fossils. - Volume III, Part 1a, Paleozoic, Geology of Poland. - Pub. House Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Wrona, R.  & Zhuravlev A.Yu. 1996. Early Cambrian Archaeocyaths from glacial erratics of King George Island, West Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. - Palaeontologia Polonica 55: 9-36

Holmer, L. Popov, L. & Wrona, R. 1996. Early Cambrian lingulate brachiopods from glacial erratics of King George Island (South Shetland Islands), Antarctica. In: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. - Palaeontologia Polonica 55: 37-50.

Wrona, R.  & Hamdi B. 2001. Palaeoscolecid sclerites from the Upper Cambrian Mila Formation of the Shahmirzad section, Alborz Mountains, northern Iran. Acta Geologica Polonica, vol. 51 (2): 101-107. [ABSTRACT]

Wrona, R. , Bednarczyk, W.S. & Stempień-Sałek, M. 2001. Chitinozoans and acritarchs from the Ordovician of the Skibno 1 borehole,  Pomerania, Poland: implications for stratigraphy and palaeogeography. Acta Geologica Polonica, vol. 51 (4): 317-331. [ABSTRACT]

Wrona, R. 2002. Ordovician chitinozoans as palaeogeographic indicators of the Łysogóry Terrane (Holy Cross Mountains, Poland) provenance". Przegląd geologiczny v. 50 (12): 124-125. [ABSTRACT]

Wrona, R.  2003. Early Cambrian molluscs from glacial erratics of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, vol. 24 (3-4): 181-216. [Full text - PDF]

Wrona, R.  2003. Annelida - Polychaeta - Errantia. pp. 166-172. In: L. Malinowska (ed.) Atlas of guide and characteristic fossils  - Volume III, Part 1b, Paleozoic (Devonian), Geology of Poland. - Pub. House Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Wrona, R.  2003. Chitinozoa - Incertae sedis. pp. 530-536. In: L. Malinowska (ed.) Atlas of guide and characteristic fossils  - Volume III, Part 1b, Paleozoic (Devonian), Geology of Poland. - Pub. House Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Wrona, R.  2004. Cambrian microfossils from glacial erratics of King George Island, Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica 49 (1): 13-56. [Full text - PDF]  

Ivantsov, A. Yu. & Wrona, R. 2004. Articulated palaeoscolecid sclerite arrays from the Lower Cambrian of eastern Siberia. Acta Geologica Polonica, vol. 54 (1): 1-22. [Full text - PDF]

Verniers J., Maletz J., Kříž J., Žigajtė Ž., Paris F., Schönlaub H-P., Wrona R. 2007. An Overview of the Silurian System of Central Europe. Acta Palaeontologica Sinica, 46 (Suppl.): 507-510.

Verniers J., Maletz J., Kříž J., Žigajtė Ž., Paris F., Schönlaub H-P., Wrona R. 2008. Silurian: In: McCann, T. (Ed.) The Geology of Central Europe. Volume 1: Precambrian and Palaeozoic. Geological Society, London, 249-302.

Wrona, R. 2009. Early Cambrian bradoriid and phosphatocopid arthropods from glacial erratics of King George Island, West Antarctica: Biogeographic implications. Polish Polar Research, 30 (4): 347-377. [Full text - PDF]

Wrona, R. & Lis. P. 2012. Silurian succession within the Lower Palaeozoic Basin of Podolia. 255-274. Field trip guidebook, Podolia. GeoShale 2012, Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments, International Conference, 14-16 May 2012, Warsaw, Poland.Kontakt


Ryszard Wrona
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA