Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Adam URBANEK


Graptolity, kopalne i współczesne pióroskrzelne, filozoficzne aspekty biologii ewolucyjnej i nauk o Ziemi


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Adam Urbanek
urodzony 15 kwietnia 1928 w Krośnie nad Wisłokiem
zmarł 3 czerwca 2014 w Warszawie


Tytuły i członkostwa
 • 1996 członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk
 • 1986 członek Polskiej Akademii Nauk
 • 1973 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • 1970 profesor paleozoologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1960 habilitacja z paleozoologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • 1956 doktorat z geologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • 1952 magisterium z zoologii i anatomii porównawczej na Uniwersytecie Warszawskim

Osiągnięcia naukowe
 • odkrycie homologii między wewnętrzną częścią teki dendroida a systemem stolonu u współczesnej Rhabdopleura
 • biochemiczne badania współczesnych pióroskrzelnych pochodzących z polskich ekspedycji na Antarktydę, wskazujące na kolagenową budowę ich organicznych szkieletów
 • udowodnienie teorii gradientu morfologicznego na podstawie regeneracji fragmentów kolonii graptoloidów jako naturalnego eksperymentu
 • pierwsze studia tkanki szkieletowej w TEM i zdefiniowanie włókien budujących ją jako włókna kolagenowe
 • odkrycie nowej fauny graptolitowej pochodzącej z rdzenia wiertniczego na Niżu Polskim a wypełniającej lukę między brytyjską (Ludlow) i czeską (Pridoli) serią syluru i reprezentującą nieznane wcześniej trendy ewolucyjne graptolitów
 • wyróżnienie 10 nowych poziomów graptolitowych (zon), obecnie wchodzących do standardowego podziału stratygraficznego syluru
 • udowodnienie, iż ewolucyjnie nowe cechy mogą się pojawiać w koloniach monograptidów początkowo zarówno w proksymalnych jak i dystalnych częściach kolonii, skąd w toku filogenezy rozchodzą się w przeciwnych kierunkach
 • wykazanie że filogeneza kolonii graptoloidów zachodziła często drogą ewolucji filetycznej i znaczne zmiany morfologiczne dokonywały się bez udziału specjacji
 • odkrycie faktu, iż wiele późno-sylurskich linii monograptidowych rozwijało tkankę mikrofuzellarną jako główny element budujący ich skomplikowane aparaty aperturalne
 • interpretacja kolonii graptolitowej jako klonalnego systemu, będąca próbą wytłumaczenia ich astogenetycznych zmian jako gradientu morfogenetycznego produkowanego przez oozooida
 • 2014 Grant „Morphology, ultratucture and taxonomic revision of selected groups of fossil hemichordates” (KBN 3 P04C 03522), do Treatise on Invertebrate Paleontology (Graptolite Volume)

Nauczanie
 • Biologia ewolucyjna na Uniwersytecie Warszawskim
 • Biologia ewolucyjna na SGGW (kierunek Biologia)
PublikacjeWybrane artykuły

Pożaryska, K. and  Urbanek, А. 1956. Sur l'evolution de Lagena sulcatiformis n. sp. dans le Cretace superieur ein Pologne. Acta Palaeontologica Polonica 01 (2), 113-134. [text]

Urbanek, А. 1958. Monograptidae from erratic boulders of Poland. Palaeontologia Polonica 09, 1-126. [text]

Urbanek, А. 1959. Studies on graptolites 1. Development and structure of Pristiograptus gotlandicus (Perner). Acta Palaeontologica Polonica 04 (1), 11-26. [text]

Urbanek, А. 1959. Studies on graptolites II. On the development and structure of graptolite. Acta Palaeontologica Polonica 04 (3), 279-338. [text]

Urbanek, А. 1960. An attempt at biological interpretation of evolutionary changes in graptolite colonies. Acta Palaeontologica Polonica 05 (2), 127-233. [text]

Urbanek, А. 1963. On generation and regeneration of cladia in some Upper Silurian monograptids. Acta Palaeontologica Polonica 08 (2), 135-254. [text]

Urbanek, А. 1966. On the morphology and evolution of the Cucullograptinae (Monograptidae, Graptolithina). Acta Palaeontologica Polonica 11 (3-4), 291-544. [text]

Urbanek, А. 1976.The problem of graptolite affinities in the light of ultrastructural studies on peridermal derivatives in pterobranchs. Acta Palaeontologica Polonica 21 (1), 3-36. [text]

Urbanek, А. 1976.Ultrastructure of microfuselli and the evolution of graptolite skeletal tissues
Acta Palaeontologica Polonica 21 (4), 315-331. [text]

Urbanek, А. and Mierzejewska, G. 1977.The fine structure of zooidal tubes in Sabelliditida and Pogonophora with reference to their affinity. Acta Palaeontologica Polonica 22 (3), 223-240. [text]

Urbanek, А. 1978. Significance of ultrastructural studies for graptolite research. Acta Palaeontologica Polonica 23 (4), 1978: 595-629. [text]

Urbanek, А. 1978.Some remarks on colony organization in graptolites. Acta Palaeontologica Polonica 23 (4), 1978: 631-635. [text]

Urbanek, А. 1979.Ultrastructure ot the sicula in the tuboid graptolite Kozlowskitubus erraticus (Kozłowski, 1963). Acta Palaeontologica Polonica 24 (4), 1979: 493-503. [text]

Urbanek, А., Mierzejewska, G., and Mierzejewski, P. 1980.Scanning electron microscopy of sessile graptolites. Acta Palaeontologica Polonica 25 (2), 1980: 197-212. [text]

Urbanek, А. 1983.The significance of graptoblasts in the life cycle of crustoid graptolites. Acta Palaeontologica Polonica 28 (3-4), 1983: 313-326. [text]

Urbanek, A. 1990. Reproductive strategy and the life cycle in graptoloid colonies. Lethaia 23: 333-340. [text-journal site]

Urbanek, A. and Uchmański, J. 1990. Morphogenesis of uniaxiate graptoloid colonies - a mathematical model. Paleobiology 16: 49-61. [text-journal site]

Urbanek, A. and Mierzejewski P. 1991. The fine structure of camaroid graptolite. Lethaia 24: 129-137. [text-journal site]

Urbanek, A. 1991. Współczesne niekonwencjonalne teorie ewolucji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 123-144.

Urbanek, A. Mierzejewski, P., Bengtson, S. 1992. Fine structure of the earliest known rhabdopleurid. Lethaia 25, 349-350. [text-journal site]

Urbanek, A. 1993. Biotic crises in the history of Upper Silurian graptoloids: a Palaeobiological model. Historical Biology 7: 29-50. [text-journal site]

N.Koren', T. and Urbanek, A. 1994. Adaptive radiation of monograptids after the Late Wenlock crisis. Acta Palaeontologica Polonica 39 (2), 137-167. [text]

Urbanek, A. 1995. Phyletic evolution of the Latest Ludlow spinose monograptids. Acta Palaeontologica Polonica 40: 1-17. [text]

Urbanek, A. 1996. The origin and maintenance of diversity: a case study of Upper Silurian graptoloids. Systematic Biology as an Historical Science, Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano XXVI: 119-127.

Urbanek, A. 1997. Late Ludfordian and early Přidolí monograptids from the Polish Lowland. Palaeontologia Polonica 56: 87-232. [text]

Urbanek, A. 1997. The emergence and evolution of linograptoids. In: Urbanek, A., Teller, L. (eds) Silurian Graptolite Faunas of the East European Platform: Stratigraphy and Evolution. Palaeontologia Polonica 56: 233-269. [text]

Urbanek, A. 1998. Oligophyly and evolutionary parallelism: lesson from a phylogenetic debate. In A. Hoffman and M. Nitecki (eds.) Problematic Fossil Taxa: 184-225. Oxford University Press, New York .

Urbanek, A. 1998. Pantopic speciation in pelagic organisms. In: IOC Workshop Report 142 Pelagic Biogeography ICOPBII. Proceedings of the 2nd International Conference Intergovernmental Oceanographic Commission: 366-371.

Urbanek, A. 1998. Oligophyly and evolutionary parallelism: A case study of Silurian graptolites. Acta Palaeontologica Polonica 43 (4), 549-572. [text]

Urbanek, A. and Dilly P.N. 2000. The stolon system in Rhabdopleura compacta (Hemichordata) and its phylogenetic implications. Acta Palaeontologica Polonica 45: 201-226. [text]

Urbanek, A. 2000. Rodowód intelektualny klasycznych teorii ewolucyjnych. Sacrum i kultura. In: Chrześcijańskie korzenie przyszłości. Towarzystwo Naukowe KUL 8: 147-158.

Urbanek, A. 2001. Phenogenetics of graptoloid colonies. In: Modern Problems of Radiobiology, Radioecology and Evolution. Proceedings of the International Conference dedicated to the Centenary of the Birth of N. W. Timofeef-Ressovsky, 326-336, JINR, Dubna.

Bates D.E.B. and Urbanek, A. 2002. The ultrastructure, development, and systematic position of the graptolite genus Mastigograptus. Acta Palaeontologica Polonica 47: 445-458. [text]

Urbanek, A. 2003. Organization and evolution of animal colonies. Biology Bulletin 30, 1-8 (translated from Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologiczeskaya 1: 5-13).

Urbanek, A. 2004. Morphogenetic gradients in graptolites and bryozoans. Acta Palaentologica Polonica 4: 485-504. [text]

Mierzejewski, P. and Urbanek, A. 2004. The morphology and fine structure of the Ordovician Cephalodiscus – like genus Melanostrophus. Acta Palaeontologica Polonica 49, 4, 519-528. [text]

Mierzejewski, P., Kulicki, C., and  Urbanek, A. 2005. The world's oldest crustoid graptolites from the upper Tremadocian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 50 (4), 721-724. [text]

Urbanek, A. and Mierzejewski, P. 2009. The ultrastructure and building of graptolite dissepiments. Acta Palaeontologica Polonica 54 (2), 243-252. [text]

Urbanek, A., Radzevičius, S., Kozłowska, A., and Teller, L. 2012. Phyletic evolution and iterative speciation in the persistent Pristiograptus dubius lineage. Acta Palaeontologica Polonica 57 (3), 589-611. [text]