Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Paleobiologii PAN - Komunikaty

 
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli:

2012

11-18.05.2012. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie) przeprowadził kontrolę w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Protokół kontroli sporządzony 29 maja 2012 znajduje się w Administracji Instytutu Paleobiologii PAN.


Przetargi i zamówienia publiczne (bieżące i archiwalne)