pierwsza strona angielska wersja do strony Instytutu Paleobiologii PAN
W 1993 roku został odkryty pokład z masowym występowaniem czaszek i fragmentów szkieletów wielkich kręgowców słodkowodnych i lądowych w Krasiejowie koło Ozimka (pojedyncze kości były znajdowane w tym stanowisku już wcześniej, m. in. przez dr Krzysztofę Usnarską-Talerzak
z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Krzysztofa Spałka
z Uniwerytetu Opolskiego).

Przez ostatnie lata prowadziliśmy prace wykopaliskowe
w Krasiejowie, wypreparowaliśmy część wydobytych szczątków kostnych i przeprowadziliśmy ich wstępną identyfikację.

W dniu 19 czerwca 2000 roku Instytut Paleobiologii PAN rozpoczął prace wykopaliskowe w kopalni iłu w Krasiejowie finansowane przez Górażdże Cement S.A. i KBN. Był to też formalny początek Studenckiego Obozu Poszukiwawczego...
Agnieszka Kapuścińska